Lager i frysrum

Publicerad 14 oktober 2015

Kyla ökar risken för olyckor

Kyla

Kroppen utsätts för extra påfrestning vid arbete i kyla. Men det saknas kunskap om på vilket sätt kroppen påverkas. Nu prövas en ny metod för att mäta individuell känslighet för kyla.

Det är väl känt att kyla minskar funktionsförmågan hos människor. Men det råder brist på mätverktyg som tydligt visar hur personer som arbetar i kallt klimat påverkas.

– Låg temperatur minskar blodcirkulationen i kroppen. Det belastar hjärtat och påverkar framför allt händer och fötter. När funktionsförmågan minskar ökar risken för olyckor och skador, berättar Anders Linné på företaget Performance in Cold AB.

I arbetsmiljölagen finns det riktlinjer för bedömning av risker när personal arbetar i kyla. Men specifikationerna är vaga. Det finns exempelvis inte några angivna temperaturgränser för arbete i kallt klimat.

– Bristen på kunskap inom det här området har gjort att statistik saknas för skador och olyckor som uppstår på grund av kyla, förutom för ett fåtal yrkesområden som militärer och förskolepersonal, berättar Anders Linné.

Tillsammans med kollegan Ulla Junti och flera analys- och teknikföretag har han tagit fram en metod som mäter hur blodtryck, puls och kroppstemperatur förändras i kyla, liksom hur händer och fötter påverkas i sänkt temperatur. Resultaten från mätningarna kan användas av läkare och sakkunniga för att kommentera, jämföra och ge rekommendationer till personal som utsätts för kyla på jobbet.

– Målet är att det här ska bli en obligatorisk metod som används för att minska risken för skador. Precis som hörsel-, syntester används i dag, säger Anders Linné.

Han tror att metoden kan förbättra förutsättningarna för fortsatt forskning. Till exempel om varför vissa lättare fryser, orsaker till köldkänslighet eller hur ålder, kost, läkemedel och utrustning påverkar kroppsfunktionerna.

– Hittills har metoden testats inom bland annat försvarsmakten, polisen, Lernia, Luleå tekniska universitet, Byggmästarföreningen, och av det svenska olympiska skidskyttelandslaget, säger Anders Linné.

Just nu kvalitetstestas metoden i forskningsprojektet "Kalla Händer" vid institutionen för Hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet.

Fakta så påverkas kroppen av kyla

  • Kvinnor har över lag kallare händer och fingrar än män och återhämtar sig sämre än männen efter att de utsatts för kyla.
  • Ny forskning visar att kroppen till viss del kan vänja sig vid kyla. Det gäller framförallt män.
  • Höger sida tenderar att vara varmare än vänster sida. Forskning pågår för att förklara denna skillnad.
  • Rökning, snusning och alkohol försämrar kroppens möjligheter att försvara sig mot kyla.
  • Personer med högt Body Mass Index, BMI, tenderar att har varmare fingrar än personer med lågt BMI.

Taggar: Arbetsolyckor och arbetsskador