Klocka som visar fem i tolv.

Publicerad 20 augusti 2015

Lång arbetsdag ökar risk för stroke

Stroke

Den som jobbar 55 timmar eller mer per vecka löper högre risk att drabbas av stroke. Det visar en studie som publicerats i tidskriften The Lancet.

Den som jobbar 55 timmar eller mer per vecka löper högre risk att drabbas av stroke jämfört med personer som jobbar 35-40 timmar i veckan. Det visar den hittills största vetenskapliga studie som gjorts på området. Genom att analysera data från 24 befolkningsdatabaser med drygt 500 000 deltagare i Europa, USA och Australien kunde forskarna se ett tydligt samband mellan långa arbetsdagar och stroke. Den som jobbade över 55 timmar i veckan hade 33 procents högre risk att drabbas.

– Tidigare studier har mest handlat om psykosocial belastning i arbetet och stroke och där har det gått att se ett samband. Så detta med kopplingen till antal arbetade timmar är nytt, men ändå inte ett förvånande resultat, säger Kristina Jakobsson, docent och överläkare vid avdelningen för Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet, som tidigare gjort en kunskapsöversikt om sambandet mellan skiftarbete, stress och stroke.

Varje år insjuknar 30 000 människor i Sverige i stroke vilket gör det till en av våra stora folksjukdomar. Cirka 20 procent av de som drabbas är i yrkesverksam ålder.

Taggar: Arbetstid