Spinning

Publicerad 18 november 2015

Livsstilsmätning förebygger sjukskrivning

Hälsa

Med en livsstilsmätare går det att få reda på om medarbetarna har för hög stressnivå, motionerar för lite eller sitter still för mycket. Resultaten följs upp med individuell coachning för att förebygga ohälsa och sjukskrivningar.

Livsstilsmätaren har utvecklats av forskare vid Linköpings universitet. Den skiljer sig åt från andra aktivitetsband genom att den mäter fullt EKG och därigenom kan visa fler hälsovärden.

– Vi mäter stress, återhämtning, sömn, aktivitetsnivå och stillasittande, säger Johan Gunnarsson, vd för Linkura som lanserat livsstilsmätaren.

De anställda har på sig mätaren i tre dygn, även när de sover. Därefter får medarbetaren en rapport om hälsoläget, som arbetsgivaren inte får ta del av, och en individuell genomgång av en hälsocoach. De som ligger i riskzonen erbjuds ett åtgärdsprogram.

– Det gäller att jobba förebyggande och fånga upp de här individerna innan de går in i väggen eller sjukskriver sig.

Åtgärdsprogrammet kan handla om allt från att börja med mindfulness för att minska stressnivåerna till vardagsmotion, till exempel träning på gym eller att man hoppar av en tunnelbanestation tidigare och går hem eller till jobbet i rask takt.

Alla åtgärder baseras på forskning och rekommendationer från bland annat Folkhälsomyndigheten. Coachningen pågår i upp till sex månader och det fina i kråksången är att man med hjälp av livsstilsmätaren kan följa och se hur hälsonivån förbättras, något som många uppskattar.

Resultaten från livsstilsmätaren sammanfattas även på gruppnivå.

– Vi gör en rapport där vi visar om det till exempel finns en ohälsosam stressbelastning i företaget eller organisationen, säger Johan Gunnarsson.

Taggar: Må braVerktyg och produkterSjukfrånvaro