Publicerad 12 oktober 2015

Måndagar är faktiskt värst

Må bra

Att måndagen är veckans värsta dag, det är många som hävdar. Men visste du att det finns forskning som stärker påståendet? Här är fem vetenskapliga förklaringar till varför vi avskyr veckans första dag.

1. Förvirrande sömnvanor
Våra sinnen är slavar under vår inre klocka. Eftersom de flesta av oss har svårt att få tillräckligt med sömn under veckodagarna, försöker vi ofta kompensera för det under helgerna. Den här lilla extrasömnen är tillräcklig för att bringa vår kroppsrytm i oordning. Det räcker med bara en eller två timmars extra sömn för att vår inre klocka ska ställas om med så mycket som 45 minuter, vilket får effekten att du känner dig ännu tröttare på måndagsmorgonen.

2. Den sociala (o)tillhörigheten
Människor är sociala varelse och för att vi ska kunna vara lyckliga så måste vi känna att vi har en trygg plats i en social gemenskap. Men två dagars ledighet från jobbet räcker för att vi ska tappa känslan av jobbet som en säker hemmamiljö, och börja bli osäkra på vår plats i stammen av jobbarkompisar. Det är många som tycker att det är trevligt att på måndagsmorgonen skvallra lite med kollegorna om helgens händelser, men småpratet har faktiskt en viktigare funktion än så. Enligt den brittiska psykologiprofessorn Alex Gardner kan det vara en nödvändig åtgärd för att återställa gruppgemenskapen inför veckans arbete. Om du skippar snacket runt kaffeautomaten, kan det få konsekvensen att du känner dig otrygg och utanför.

3. Helgens festande känns
De flesta människor äter, dricker eller röker mer under en genomsnittlig helg än vad de gör under veckodagarna. De försämrade vanorna får såklart fysisk effekt, vilket kan vara en förklaring till varför 46 procent av deltagarna i en färsk amerikansk studie sa att måndagar är den dag då de känner sig minst attraktiva.

4. Relativitetsteorin
Som övriga rubriker visar finns det faktorer som faktiskt gör måndagar särskilt jävliga, men egentligen är veckans första dag inte mycket mer stress- eller problemfylld än de övriga veckodagarna. En stor och viktig anledning till att den ändå känns extra tung är att vi möter den strax efter en ledig och lycklig dag i frihet. Den emotionella förflyttningen är helt enkelt större mellan en söndag och en måndag än, låt säga, en onsdag och en torsdag.

5. Du känner dig inte engagerad
Enligt en världsomspännande undersökning känner sig hela 70 procent av de 230 000 tillfrågade "helt frikopplade" från sina jobb. Bland svenskarna var det bara 16 procent som uppgav att de känner sig engagerade i sina arbeten. Att känna sig likgiltig inför sitt jobb bidrar till det som ibland brukar kallas "monday blues" – måndagsdeppighet.

Jenny Ahonen

Taggar: Må bra