Händer i skurhink

Publicerad 23 april 2015

Ryggvärk vanligast bland städare

Ryggvärk

Städare och fönsterputsare löper störst risk att drabbas av sjukdomar i muskler och skelett. I samtliga yrkesgrupper är kvinnor mer drabbade än män, enligt en ny rapport.

Sjukdomar i muskler och skelett är den vanligaste orsaken till både kort och långvarig sjukskrivning bland arbetare inom privat sektor samt bland anställda inom kommuner och landsting. Det visar en ny rapport från AFA Försäkring.

– Det står för en tredjedel av alla diagnoser. Sen 2009 har visserligen andelen psykiska diagnoser ökat, men sjukdomar i muskler och skelett är fortfarande vanligast, sa Anna Weigelt, analytiker på AFA Försäkring när hon presenterade rapporten.

Kvinnor löper högre risk at drabbas av långvarig sjukskrivning på grund av besvär i muskler och skelett och det gäller för samtliga yrkesgrupper. Den vanligaste diagnosen är ryggvärk, följt av ledsjukdomar, till exempel reumatism. Därefter följer sjukdomar i mjukvävnader så som fibromyalgi. Kvinnor får oftare än män diagnosen fibromyalgi enligt rapporten.

– Det är lite av en slaskdiagnos där besvär som inte går att klassificera hamnar. Det verkar finnas skillnader i hur män och kvinnor diagnosticeras och där tycker vi att det behövs mer forskning, sa Anna Weigelt.

En orsak till att kvinnor är mer drabbade av män när det gäller sjukdomar i muskler och skelett är att kvinnor och män inom samma yrke ofta har olika arbetsuppgifter. Där behövs också mer forskning, enligt rapporten.

– Vi vet att en hel del redan är gjort, men vi har fortfarande ingen tydlig uppfattning vad det beror på att kvinnor drabbas hårdare än män. Det vore också intressant att utreda möjligheterna att fortsätta jobba när man fått besvär i muskler och skelett. Vilka arbetsuppgifter kan man fortfarande utföra, sa Michel Normark, chef för AFA:s analysavdelning.

Taggar: Ergonomi