Publicerad 23 oktober 2015

Soffhäng på recept

Återhämtning

Kvinnors stresshormoner stiger när de kommer hem från jobbet, medan männens sjunker. Det visar bland annat en dansk studie av anställda på en bilfabrik.

Forskare vid arbets- och miljömedicinska kliniken vid Århus universitet har mätt nivåerna av noradrenalin i urinen hos kvinnor och män anställda på en Volvo-fabrik. Noradrenalin är ett hormon och en indikator på stress. Resultatet visade att nivåerna av noradrenalin steg hos kvinnorna när de kom hem från jobbet medan de sjönk hos samtliga män.

– Kanske skulle kvinnor ordineras att vila i soffan efter jobbet för att kunna koppla av, sa Ane Marie Thulstrup, överläkare vid arbetsmiljömedicinska kliniken vid Århus universitet vid ett seminarium om kvinnors arbetsmiljö.

I Sverige lägger kvinnor i åldern 20 till 64 år i genomsnitt 3,5 timmar på obetalt arbete under ett vardagsdygn. Männen lägger 2,5 timmar.

Sedan 90-talet har dock kvinnorna minskat sin del av det obetalda arbetet med ungefär en timme. Under samma period har männen ökat sin del med åtta minuter. Samtidigt lägger män i genomsnitt en och en halv timme mer på betalt arbete.

Fakta återhämtning på fritiden

Nedan följer en lista på olika fritidsaktiviteter och vilken återhämtning de ger:

Pliktaktiviteter; hushållsarbete, barntillsyn, betala räkningar. Även om hemarbete och barntillsyn har en annan karaktär än yrkesarbete innebär de en belastning och är därför en vanlig källa till stress. 

Lågansträngningsaktiviteter; Att titta på tv, bläddra i en tidning och slöa på soffan är exempel på lågansträngningsaktiviteter. De har stor vikt för vår återhämtning.

Sociala aktiviteter; Att umgås med vänner och bekanta efter jobbet är både något som ger och tar kraft. Att känna socialt stöd är i sig positivt för vår förmåga till återhämtning men om det upplevs som tvång att vara social på fritiden har det en negativ effekt.

Fysisk aktivitet; Träning och promenader innebär en kognitiv distraktion jämfört med arbetsrelaterad aktivitet. Hjärnan får vila från arbetsrelaterade problem. Produktionen av endorfiner ökar och därmed vårt välbefinnande. Träning anses kunna motverka stress och depressioner. (Källa Stressforskningsinstitutet)

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Chefredaktör och ansvarig utgivare 08-402 02 52

Taggar: StressMå bra