Kvinna som ligger vaken

Publicerad 31 augusti 2015

Sömnbrist och stress kan bli ond cirkel

Sömn

Sömnbrist kan göra att du upplever kraven på jobbet som högre och kollegor som mindre stödjande. Det visar en ny studie från Stockholms universitet och Karolinska institutet.

Enligt sömnforskaren och professorn Torbjörn Åkerstedt är sambandet mellan stress, sömnbrist och arbetsmiljö ett område som hittills varit relativt outforskat. I den nya studien har knappt 5 000 personer fått svara på frågor om sömn, stress och arbetsförhållanden vid två tillfällen med två års mellanrum. Resultaten visar att arbetstider och fysisk miljö verkar sakna påverkan på sömnen två år senare. Det som däremot påverkar är höga krav.

– Men, det är dessutom så att sömnproblem vid första mättillfället gör att man beskriver en ökning av upplevda krav i arbetet, stress och mindre socialt stöd i arbetet två år senare. 

Förklaringen kan enligt Torbjörn Åkerstedt vara att sömnstörningar helt enkelt gör att människor blir trötta och inte fungerar normalt.

– Det gör att man kommer se kraven som för höga och även ha en mer negativ syn på stödet man får från sina medmänniskor. Vi har tidigare sett att när man sömndepriverar människor så blir de mer stressade och att en sömndepriverad människa reagerar starkt på andra faktorer. Men det var nytt och överraskande att sambandet var så starkt.

Resultaten visar alltså även att det är viktigt att vara försiktig med att dra slutsatser kring vad som är orsak och verkan, enligt Torbjörn Åkerstedt.

– De raka relationerna, mellan en uppenbar orsak och uppenbar effekt, är inte så klockrena, utan ofta handlar det om en interaktion. Kanske kan till exempel en sjukskrivning vara orsak till ökad stress. Man kan lätt tänka sig att det blir onda cirklar. Att ökad stress ger ökade sömnproblem och att sömnproblem ger en upplevelse av ökad stress.

För arbetsgivare är det viktigt att få personalen medvetna om behovet av återhämtning och att ledningen uppmuntrar återhämtning. Arbetsgivaren kan vinna mycket på att få personalen att ta det lugnare. Men problemet finns också i familjelivet, med hämtning och lämning på dagis och en mängd aktiviteter. Så informationen måste också riktas till de anställda.

Resultaten från studien har lett till att flera nya forskningsprojekt inletts för att få mer kunskap om vilken effekt sömnbrist har på upplevelser av stress.

– Det vi är mitt inne i nu är att titta på om man reagerar med mer stress efter en natts överhoppad sömn. Vi använder också magnetkamera för att se hur människor reagerar på stressande bilder efter överhoppad sömn, säger Torbjörn Åkerstedt.

Taggar: StressPsykisk hälsaSömn