Publicerad 25 maj 2015

Stress gör oss inte feta

Hälsa

Det finns inget samband mellan stress och fetma. Det visar ett stort internationellt forskningsprojekt där bland andra Sahlgrenska akademin i Göteborg ingått.

Forskare har studerat 125 000 personer i 17 länder för att hitta ett samband mellan stress och fetma. Slutsatsen- det finns inget.

– Utvecklingen av fetma måste förklaras med andra faktorer än stress, säger Annika Rosengren, professor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, i ett pressmeddelande.

I studien registrerades deltagarnas vikt, längd, midje- och stussmått samt blodtryck. De fick sedan svara på frågor om bland annat utbildningsnivå, rökvanor, kost, fysisk aktivitet och tidigare sjukdomar. Dessutom mättes deltagarnas stressnivåer samt om de kände sig deprimerade.

Resultatet visade att bland dem som inte upplevde sig stressade hade 16 procent ett BMI över 30 (vilket motsvarar kriterierna för fetma). Bland de som kände sig konstant stressade var andelen 21 procent. Men sedan siffrorna justerats för skillnader i ålder, kön, fysisk aktivitet, utbildning och bostadsort kvarstod inga skillnader mellan de båda grupperna vare sig när det gällde fetma eller bukfetma.

Artikeln "Psychosocial factors and obesity in 17 high-, middle- and low-income countries: The Prospective Urban Rural Epidemiologic (PURE) study" publicerades i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Obesity i april.

Taggar: StressMå bra