Kvinna med huvudet mot skrivbordet.

Publicerad 7 september 2015

Stress på jobbet ökar

Stress

Hälften av de sysselsatta anser att stressen i arbetslivet har ökat de senaste åren. Främst är det kvinnor som upplever ökad stress. Det visar en ny undersökning.

Länsförsäkringar har intervjuat 1 000 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 20-65 år som arbetar heltid. Dubbelt så många kvinnor som män upplever att stressen ökat mycket de senaste åren. Det gäller kvinnor i alla åldrar. En förklaring kan vara den könssegregerade arbetsmarknaden där kvinnor främst arbetar i branscher där pressen har ökat. En annan kan vara att kvinnor tar mer ansvar för hushållsarbete och barn.

Undersökningen visar också att endast tre av tio arbetsgivare anser sig ha hög kompetens när det gäller att hantera psykisk ohälsa bland medarbetarna. Nästan sju av tio medarbetare tvivlar på sin arbetsgivares förmåga att hantera stressrelaterade problem på arbetsplatsen.

Arbetsmiljöverket deltar tillsammans med 30 europeiska länder i den EU-initierade informationskampanjen Friska arbetsplatser förebygger stress. I samband med det kommer 2 000 inspektioner genomföras för att förebygga ohälsosam stress.

Fakta varningssignaler stress

  • Minnes- och koncentrationssvårigheter
  • Sömnsvårigheter
  • Yrsel
  • Nedstämdhet
  • Känsloutbrott som gråtattacker och raseriutbrott

Taggar: StressPsykisk hälsa