Publicerad 2 november 2015

Svenskar sover allt mindre

Sömnbrist

Enligt en ny dansk undersökning får 40 procent av danskarna för lite sömn. Resultaten överensstämmer med svenska studier enligt stressforskaren Aleksander Perski.

För lite sömn och för dålig sömnkvalitet, hos allt fler och hos allt fler unga. Så kan resultaten från den danska undersökningen sammanfattas. Resultat som alltså stämmer väl överens med Socialstyrelsens senaste Folkhälsorapport, enligt Aleksander Perski, stressforskare vid Stressmottagningen i Stockholm.

– Det är två saker vi missbrukar just nu; vår sömn och vår egen tid. Så även i Sverige ser vi en jätteökning i antal personer som klagar på sömnen, en ökning som framför allt märks hos yngre och personer mitt i livet.

Men egentligen är detta inte något nytt, menar Aleksander Perski. Snarare är det förvånande att stress fortfarande är så stor fråga, trots att diskussionen pågått i 15 år.

– Det är svårt att förena arbetsvillkor och det privata livet, och för en del blir det för mycket.

Och det är framför allt kvinnor som får problem, kvinnor som är mellan 30 och 50 år och som arbetar inom vård, omsorg och service i kommuner och landsting. Verksamheter som ständigt är underfinansierade och underbemannade och som också har dåliga arbetsgivare, enligt Aleksander Perski. Ett av hans förslag är att minska arbetstiden för personalen, ett annat är att se till att området får mer resurser.

– Landsting och kommuner producerar just nu mycket ohälsa. Där jobbar kvinnor som försöker göra sitt jobb så bra de kan och som inte protesterar. Så lösningen borde vara att ordna mer resurser och bättre bemanning. För det paradoxala är att vi har ett gäng som jobbar mer än de orkar, och ett gäng som finns helt utanför arbetsmarknaden och som blir sjuka av att de inte gör något. Kostnaderna för att anställa dessa personer skulle snabbt tjänas in med minskade sjukskrivningar, säger han

Det individen själv kan göra är att se till att skaffa sig drägliga livsvillkor. Att inte ge upp all sin egen tid, att äta bra och röra på sig. Men kanske viktigast av allt: se till att sova.

– Börja med sömnen, och offra inte din sömn för andra. Dessutom behöver kvinnor 20 till 40 minuter mer sömn än män per dygn, glöm inte det, säger Aleksander Perski.

 

Fakta

14 000 danskar tillfrågades om sömn. Resultaten visade att:

  • 40 procent inte sov så länge eller så bra att de kände sig utvilade.
  • Var tredje person mellan 16-44 år angav att sömnbristen hade med personliga, familjerelaterade eller arbetsrelaterade problem att göra.
  • Nästan varannan kvinna mellan 16-24 år sov dåligt på grund av tankar på jobbet.
  • För kvinnor berodde sömnstörningarna i högre grad på familjerelaterade eller personliga problem, jämfört med män.
  • Källa: Statens Institut for Folkesundhed, SDU "Søvn resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2013"

Taggar: StressLivsstilArbetstid