Arbetskamrater vid ett skrivbord.

Publicerad 5 augusti 2015

Tio saker på jobbet som gör dig friskare

Friskfaktorer

Många friskfaktorer i arbetslivet är omvända riskfaktorer och skyddar mot till exempel stress och psykisk ohälsa. Mest betydelsefullt är ledarskapet som också hänger ihop med flera andra friskfaktorer. Nu startar Arbetslivs artikelserie om friskfaktorer.

Forskningsrådet Forte har på regeringens uppdrag tagit fram en kunskapsöversikt om sambanden mellan arbetsförhållanden, psykisk ohälsa och sjukskrivning. Här är en lista på några av friskfaktorerna i arbetslivet.

1. Ledarskap Ett rättvist och stödjande ledarskap som ger arbetstagarna möjlighet att påverka sin egen arbetssituation ökar arbetstillfredsställelsen.

2. Tydliga mål Öppenhet och tydlighet om företagets eller organisationens mål ger energi och ökad arbetslust.

3. Delaktighet Genom att ge de anställda medinflytande över verksamheten och beslut som rör arbetsförhållandena gynnas både hälsan och organisationen.

4. Autonomi Möjlighet att själv styra sitt arbete och sin arbetsbelastning minskar stressen och ger en skyddande effekt mot höga krav.

5. Positivt socialt klimat Trivseln och arbetsklimatet beror mycket på relationerna mellan kollegor och mellan chefer och anställda.

6. Fortbildning Vidareutveckling i arbetet är bra för självkänsla och engagemang. Dessutom gynnas verksamhetens utveckling.

7. Kommunikation Öppenhet och en fungerande kommunikation på arbetsplatsen ger ökad trygghet och arbetstillfredsställelse.

8. Belöningssystem Medarbetarna behöver få erkännande för sin arbetsinsats, till exempel i form av löneförhöjning, befordran och positiv feedback.

9. Balans arbete-fritid Möjlighet att påverka arbetstiden så att inte arbetet inkräktar på fritiden ökar välbefinnandet och minskar stressen.

10. Anställningstrygghet En osäker anställning ökar risken för psykisk ohälsa.

Taggar: ArbetsklimatMå bra