Löparskor

Publicerad 11 juni 2015

Träning kan förebygga värk i kroppen

Träning

Träning kan vara ett sätt att motverka arbetsrelaterade belastningsbesvär. Det visar en ny kunskapssammanställning som forskare vid Hälsohögskolan i Jönköping har gjort på uppdrag av Arbetsmiljöverket.

Belastningsbesvär står för hela 27 procent av de långa sjukskrivningarna i Sverige. Forskning visar att träning kan förebygga hjärt-kärlsjukdom, diabetes, vissa cancerformer samt demens. Men vilken effekt har träning egentligen på arbetsrelaterade belastningsbesvär? Den frågan har Eleonor Fransson och Sofi Fristedt vid Hälsohögskolan i Jönköping försökt besvara genom att gå igenom 90 vetenskapliga artiklar som publicerats från 1994 och framåt.

– Det är svårt att få en helt entydig bild, men majoriteten av de studier vi tittat på visar att träning minskar risken för belastningsbesvär. Däremot går det inte att säga vilken typ av träning som är bäst, sa Eleonor Fransson när hon presenterade resultaten vid ett seminarium arrangerat av Arbetsmiljöverket.

Kontorsanställda, hälso- och sjukvårdspersonal samt transportarbetare verkar vara de yrkesgrupper som gynnas allra mest av att träna enligt studien.

Men för att minska risken för belastningsbesvär räcker det inte med träning. Att göra åtgärder i arbetsmiljön är minst lika viktigt betonade Eleonor Fransson.

– Det finns också en etisk aspekt på detta. Kan arbetsgivaren verkligen ställa krav på att anställda ska motionera på fritiden? Det är inte en helt enkel fråga. En framkomlig väg där kan vara att erbjuda träning på arbetstid men mer forskning behövs, sa Eleonor Fransson.

Det är också viktigt att träna lagom, annars kan träningen till och med ha en negativ inverkan.

– Vi är gjorda för att röra på oss och vi måste använda vår kropp för att bygga upp den. Men det måste finnas tid för återhämtning. Träning innebär en nedbrytning av cellerna och när vi vilar sker en återuppbyggnad. Om vi inte vilar bryts inte den nedbrytande effekten av träningen och vi får sämre hälsa och arbetsförmåga, sa Eleonor Fransson.


Ladda ner kunskapssammanställningen:

Taggar: Må bra