Publicerad 15 september 2015

Träning på jobbet stärker sammanhållningen

Motion

Fysisk aktivitet på arbetstid förbättrar inte bara hälsan utan kan också förbättra relationerna mellan kollegor i en arbetsgrupp. Det visar en dansk-svensk forskningsstudie.

Resultaten bygger på en studie av 200 kvinnor anställda på tre olika sjukhus i Danmark. Kvinnorna delades in i två grupper där den ena gruppen fick träna tillsammans med kollegor på arbetstid och den andra gruppen fick ett träningsprogram att följa på fritiden. Samtliga deltagare fick svara på frågor om sociala relationer när undersökningen satte i gång samt efter tio veckors träning.

De som tränat tillsammans på arbetstid upplevde att det gick lättare att samarbeta och att de sociala relationerna på jobbet blev bättre. Någon sådan effekt fanns inte i den grupp som tränat själva på fritiden.

– Vårt resultat visar att man slår två flugor i en smäll med att avsätta tid för fysisk träning med kollegor på arbetstid. Det förbättrar både medarbetarnas hälsa och leder till ett positiv samarbetsklimat, säger professor Lars Andersen från danska Nationella forskningscentret för arbetsmiljö i en kommentar.

Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Scandinavian Journal of Public Health.

Taggar: ArbetsklimatMå bra