Publicerad 18 augusti 2015

Upptäck riskerna för psykisk ohälsa

Friskfaktorer

Många företag och organisationer vet inte hur de ska motverka psykosocial ohälsa. Men genom att jobba med friskfaktorer och följa upp insatserna kontinuerligt med arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal och enkäter går det att förbättra arbetsmiljön.

Allt fler företag har börjat ifrågasätta nyttan av medarbetarundersökningar. Problemet är att svaren ofta är anonyma och att undersökningarna bara ger en allmän bild av verksamheten, till exempel när det gäller arbetsbelastning, delaktighet och andra psykosociala faktorer.

För att skapa sig en tydligare bild och få reda på var man ska sätta in åtgärder behöver man även få med grupp- och individperspektivet, menar Per-Arne Spiik, arbetsmiljökonsult. Arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal är några verktyg som ger de möjligheterna.

– Problemet är att de flesta inte ser kopplingen. När medarbetarsamtalen kom så var det mer ett instrument för chefen att stämma av hur man klarar av sitt jobb och presterar. De har inte fått någon bärighet som arbetsmiljöåtgärd, säger Per-Arne Spiik.

För att fånga upp signaler om brister i den psykosociala arbetsmiljön kan det vara bra att komplettera samtalen med avstämningar under året.

– En chef ska kanske ha tre samtal, där två är korta, och där man stämmer av hur det är på jobbet och hur medarbetaren mår. Då får man också en överblick hur de anställda upplever arbetet.
En liknande kartläggning, fast på gruppnivå, kan göras genom arbetsplatsträffarna. Men även där brister det, anser Per-Arne Spiik.

– De flesta chefer samlar sina medarbetare ur ett resultatperspektiv. Men där har du också möjlighet att fånga upp och diskutera hur det är med arbetsmiljön och hur man kan skapa förbättringar.

Ofta grundar sig bristerna i själva organisationen. Problemet är att många chefer är styrda uppifrån och inte kan öka medarbetarinflytandet eller ta in mer personal för att skapa balans i arbetsbelastningen.

Dessutom finns olika former av organisationsstrukturer, till exempel projektorienterad organisation eller linjeorganisation, där var och en har sina för- och nackdelar.

– Varje organisation måste egentligen fundera på vad det finns för fördelar med hur vi organiserar vår verksamhet och vad det finns för saker där som i sämsta fall skulle kunna leda till att de blir ett arbetsmiljöproblem, utifrån ett psykosocialt perspektiv, säger Per-Arne Spiik.

För att få en så tydlig bild av de psykosociala förhållandena som möjligt borde det också vara självklart att cheferna ges möjlighet att hålla koll på övertid och sjukfrånvaro hos medarbetarna.

– Det är också en del av kartläggningsarbetet. Allt för att inhämta information som gör att man kan tolka om läget är bra eller om man behöver åtgärda någonting för att minimera sjukfrånvaro och ohälsoproblematik, eller om man behöver förstärka något i form av friskfaktorinsatser.

Taggar: ArbetsmiljöarbeteChefPsykisk hälsa