Publicerad 5 oktober 2015

Vanligt att känna obehag av jobbet

Psykisk ohälsa

350 000 anställda känner flera gånger i veckan obehag över att gå till jobbet. Det visar undersökningen Jobbhälsobarometern från branschorganisationen Sveriges Företagshälsor.

Jobbhälsobarometern bygger på svar från drygt 10 000 anställda och görs årligen sedan 2007. Årets undersökning visar bland annat att färre personer är så kallat helårsfriska (ingen sjukdag de senaste 12 månaderna) jämfört med förra året. Undersökningen visar även att 7,8 procent av de som svarat på undersökningen känner obehag varje vecka när de går till jobbet. Utslaget på hela den arbetande befolkningen motsvarar det 350 000 anställda.

– Det jag tycker är hemskt är att de som känner obehag av att gå till jobbet skattar sin framtida hälsa sämre än andra, sa Peter Munck, vd på Sveriges Företagshälsor när han presenterade undersökningen.

Undersökningen visar på flera negativa konsekvenser av att känna obehag inför att gå till jobbet. Den grupp som gör det regelbundet upplever att de har sämre utvecklingsmöjligheter, att deras åsikter inte respekteras och att de har sämre möjligheter att påverka. De har bristande motivation och lågt förtroende för ledningen på arbetsplatsen.

– Över 50 procent av de som känner obehag varje vecka kommer inte att rekommendera sin arbetsgivare till någon annan. Man kan fundera på konsekvenserna av det eftersom det påverkar företagens varumärke, sa Peter Munck.

Peter Muncks råd till anställda som ofta mår dåligt av att gå till jobbet är att tala med den närmaste chefen.

– Blir det inte bättre så måste du byta jobb.

Tips  Förebygg psykisk ohälsa

  • Se till att chefer har kunskap om hur arbetsförhållanden kan påverka den psykiska hälsan på jobbet.
  • Lär chefer att känna igen tidiga signaler på psykisk ohälsa hos medarbetare.
  • Kartlägg den psykosociala arbetsmiljön och ha tydliga riktlinjer.
  • Gör riskanalyser vid omorganisationer och förändringar
  • Följ upp (Källa: Sveriges Företagshälsor)
Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Chefredaktör och ansvarig utgivare 08-402 02 52

Taggar: ArbetsmiljöarbeteMå braPsykisk hälsa