Publicerad 22 augusti 2016

Beröm från chefen bra för hälsan

Sömn

Om chefen visar uppskattning minskar risken att bli långtidssjukskriven. I synnerhet gäller det medarbetare som har sömnsvårigheter. Det visar en ny dansk studie.

– Våra resultat tyder på att om ledningen minskar på arbetsbördan eller blir tydligare med att visa uppskattning kan det bidra till att minska långtidssjukfrånvaro som uppstår till följd av sömnproblem. Kanske kan man också använda sådana insatser för att förebygga långtidssjukfrånvaro hos medarbetare med sömnproblem, säger Ida Madsen, seniorforskare på danska nationella centret för arbetsmiljöforskning (NFA) i en kommentar.

Risken att bli sjukskriven är nästan två (1,77) gånger större för personer med höga krav i arbetet och sömnproblem jämfört med personer utan sömnproblem och med låga krav i arbetet, enligt studien.

Drygt 10 000 slumpvis utvalda personer ingick i studien som publicerats i tidskriften Scandinavian Journal of Work, Environment and Health. De fick frågor kring sömnvanor, sömnkvalitet, uppskattning från chefer och krav i arbetet. 

Ladda ner studien: Joint association of sleep problems and psychosocial working conditions with registered long-term sickness absence. A Danish cohort study

 

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Chefredaktör och ansvarig utgivare 08-402 02 52

Taggar: ChefPsykisk hälsaSömn