Publicerad 20 december 2017

AKUT-testet hjälper dig känna igen en stroke

Stroke

Snabb hjälp är livsavgörande om någon på jobbet drabbas av en stroke. Därför är det viktigt att kunna identifiera symptomen. AKUT-testet är ett enkelt hjälpmedel för att avgöra om det rör sig om en stroke och om ambulans behöver tillkallas.

Varje år drabbas upp emot 30 000 personer i Sverige av stroke, varav många i yrkesverksam ålder. För att snabbt kunna identifiera tecken på stroke har Hjärt-Lungfonden tagit fram AKUT-testet.

– Uppträder någon på något sätt lite konstigt då finns det här testet som ett hjälpmedel att ta till och som man kan ha med sig. Det är lätt att komma ihåg och när det är AKUT då ringer man ambulans, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden. Foto: Anna Molander

A står för ansikte eftersom ansiktsförlamning är ett vanligt symptom. Be personen att le och visa tänderna. Om mungipan då hänger och ser konstig ut är det ett tecken på stroke.

K står för kroppsdel då känselnedsättning på kroppens ena sida kan tyda på stroke. Lyft personens armar i tio sekunder och om en arm faller ner indikerar det att det rör sig om en stroke.

U står för uttal eftersom en person som talar sluddrigt eller inte hittar rätt ord kan ha drabbats av en stroke.
– Man ber då personen att uttrycka en enkel mening, till exempel "det är vackert väder i dag". Klarar man inte det utan sluddrar, då kan man också misstänka att någonting inte står rätt till.

T står för tid och om något av testen tyder på att personen drabbats av en stroke ska man omedelbart ringa 112 och tillkalla ambulans.

– Det är bra att vara vaksam på varandra om något inte står rätt till. För den som drabbas märker kanske inte alltid att något är fel, säger Kristina Sparreljung.

Vanligast är att man drabbas av en propp i hjärnan som täpper till blodflödet till hjärncellerna, eller en blödning. Men det kan även röra sig om TIA, Transitorisk Ischemisk Attack. Det är ett förstadie till stroke som är en snabbt övergående tillfällig syrebrist i något av hjärnans blodkärl. Även TIA kan identifieras med AKUT-testet och kräver akut behandling och utredning av läkare.

Studier har visat att det fnns en koppling mellan stroke och psykosociala riskfaktorer, som stress.

– Långvarig negativ stress brukar sätta sig i kroppen och påverkar negativt över tid. Det kan leda till att man får högt blodtryck och det är en av de vanligaste riskfaktorerna för stroke, säger Kristina Sparreljung.

 

Taggar: Må bra