Publicerad 13 april 2018

Det stressar tjänstemännen

Stress

Hög arbetsbelastning och otydligt ledarskap är de vanligaste orsakerna till stress. Mest stressade är tjänstemännen i Uppsala och minst stressade är de i Norrbotten. Det visar siffror från fackförbundet Unionen.

Hög arbetsbelastning är den överlägset vanligaste anledningen till jobbstress hos tjänstemän i privat sektor. Men även otydligheter i ledarskapet och i det egna ansvaret leder till stress. Det visar nya siffror från fackförbundet Unionen.

– Arbetsgivare kan göra mycket för att minska de anställdas stress. Framförallt är det viktigt att ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete, säger Peter Hellberg, förste vice ordförande på Unionen i en kommentar.

Unionen har även undersökt var i landet jobbstressen är störst. Mest stressade är tjänstemännen i Uppsala. Huvudstaden kommer först på tionde plats. Minst stress upplever tjänstemännen i Norrbotten. Totalt upplever sex av tio tjänstemän att jobbet är stressande. Endast var fjärde säger att de hinner återhämta sig efter stressiga perioder och bara tre av tio vet om deras arbetsgivare har riktlinjer för att minska stressen på arbetsplatsen.

Undersökningen bygger på svar från 2 791 privatanställda tjänstemän och gjordes under februari-mars i år.

Fakta det skapar stress på jobbet

 • För hög arbetsbelastning (66 %)
 • Otydlighet i vilket ansvar, mandat och befogenheter man har (42 %)
 • Otydligt ledarskap (40 %)
 • Slimmad organisation (35 %)
 • Jobbet tar tid på bekostnad av familj och vänner (27 %)
 • Omorganisationer (25 %)
 • Ständig nåbarhet (24 %)
 • Annat (6 %)
 • Vet ej (1 %)

fakta här stressas det mest

 • Uppsala (74 %)
 • Halland (71 %)
 • Värmland (67 %)

Här är tjänstemännen minst stressade:

 • Norrbotten (50 %)
 • Dalarna (54 %)
 • Västerbotten (56 %)

Källa: UnionenMarianne Zetterblom Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Chefredaktör och ansvarig utgivare 08-402 02 52

Taggar: Stress