Publicerad 5 februari 2018

Stora vinster med vardagsmotion

Vardagsmotion

Vinsterna med vardagsmotion, som att stå och jobba eller ta trapporna i stället för hissen, är större än forskarna hittills trott. Genom att ersätta en halvtimmas stillasittande om dagen med vardagsaktivitet minskar risken att dö i hjärt-kärlsjukdom med 24 procent, enligt en studie från Karolinska Institutet.

Forskarna har analyserat en stor befolkningsstudie där man med hjälp av rörelsemätare mätt deltagarnas fysiska aktivitet. Sen har mätdatan jämförts med dödligheten i bland annat hjärt–kärlsjukdom 15 år senare.

– Det här är en unik studie eftersom vi har kunnat följa ett stort antal personer med objektivt mätt fysisk aktivitet i upp till 15 år. I tidigare studier har man frågat om fysisk aktivitetsnivå, men det kan leda till felrapportering eftersom det är svårt att komma ihåg exakt hur länge man har suttit stilla och hur mycket man har rört sig, säger Maria Hagströmer, universitetslektor vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle vid Karolinska Institutet och ansvarig för studien, till sajten forskning.se

Studien visar att hälsan inte enbart förbättras av hård träning utan även av fysisk aktivitet på låg intensitet. Genom att ersätta en halvtimmes stillasittande om dagen med vardagsaktivitet beräknas risken att dö i hjärt–kärlsjukdom minska med 24 procent. Om man kan tänka sig att varje dag ta en rask promenad på tio minuter minskar risken för hjärt-kärlsjukdom med 38 procent. Och för den som tränar 30 minuter om dagen minskar risken med 77 procent.

Tidigare studier visar att de som sitter stilla mer än 10 timmar per dag har 2,5 gånger högre risk att dö i förtid jämfört med personer som sitter sammanlagt mindre än 6,5 timmar.

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Chefredaktör och ansvarig utgivare 08-402 02 52

Taggar: Må bra