Publicerad 18 januari 2018

Unik studie av tjänstemännens hälsa

Sjukskrivningar

Psykisk ohälsa är den vanligaste anledningen till sjukskrivning bland privatanställda tjänstemän. Utbildningsväsendet samt vårdsektorn har högst andel sjukskrivna, enligt en stor tvärsnittsstudie som tjänstepensionsbolaget Alecta gjort tillsammans med Karolinska Institutet.

 

För första gången har en tvärsnittsstudie gjorts av sjukfrånvaron bland privatanställda tjänstemän. Studien visar att det finns stora skillnader mellan olika grupper av tjänstemän. Under 2012 var mer än dubbelt så många kvinnor sjukskrivna jämfört med männen. Men sett till antal sjukskrivningsdagar var det ingen större skillnad mellan könen.

Nedbrutet på sex olika branscher har utbildningsväsendet samt vårdsektorn högst andel sjukskrivna. Lägst andel har byggsektorn och industrin.

Psykisk ohälsa är den vanligaste anledningen till sjukskrivning bland tjänstemännen. Därefter kommer värk i kroppen och belastningsbesvär.

Sjukskrivningstalen för stressrelaterad psykisk ohälsa har ökat kraftigt de senaste åren, och då i synnerhet för kvinnor. 2009 var det 24 000 pågående sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa och 2016 var siffran uppe i 64 000, enligt statistik från Försäkringskassan.

I studien ingår nästan 1,3 miljoner privatanställda tjänstemän i åldrarna 18–67 år som var sjukskrivna mer än 14 dagar under 2012 eller som fick sjuk- och aktivitetsersättning. Undersökningen är den första som har gjorts bland privatanställda tjänstemän.

Läs mer om undersökningen:

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Chefredaktör och ansvarig utgivare 08-402 02 52

Taggar: Sjukfrånvaro