Publicerad 20 augusti 2019

Enklare att rädda liv vid hjärtstopp

Hjärtstopp

Varje sekund räknas om en kollega drabbas av plötsligt hjärtstopp. Nu visar forskning att enbart bröstkompressioner mer än fördubblar överlevnaden jämfört med ingen hjärt-lungräddning alls.

Vid hjärtstopp är tiden avgörande. Chansen att överleva ökar rejält om den drabbade får hjälp inom tre minuter. Ursprungligen bestod hjärt-lungräddning av både bröstkompressioner och inblåsningar (mun mot mun-metoden) Men de senaste decennierna har rekommendationerna gradvis förändrats. De som är utbildade i hjärt-lungräddning ska fortfarande göra både bröstkompressioner och inblåsningar. Men om man inte har utbildning räcker bröstkompressioner. Enligt Jacob Hollenberg docent och hjärtläkare på Södersjukhuset samt chef för Centrum för hjärtstoppsforskning vid Karolinska Institutet, har det lett till att betydligt fler vågar ingripa och hjälpa till vid plötsligt hjärtstopp.

– Vår forskning visar också att enbart bröstkompressioner mer än fördubblar överlevnaden jämfört med ingen härt-lungräddning alls, säger han.

Just nu pågår en stor svensk studie som ska ta reda på om enbart bröstkompressioner är lika bra eller kanske till och med bättre än att göra både kompressioner och inblåsningar i de fall där den personen som genomför hjärtlungräddningen fått utbildning.

– Jacob Hollenbergs forskning innebär ett viktigt framsteg för att göra det enklare för allmänheten att bidra till fler räddade liv, säger Kristina Sparreljung generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden i en kommentar.

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Chefredaktör och ansvarig utgivare 08-402 02 52

Taggar: Säkerhet