Lagar och regler

61 artiklar

Här samlar vi nyheter och andra artiklar som handlar om lagar och regler på arbetsmiljöområdet, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar. 

Nu regleras distansarbetet

2021-11-23

Hybridlösningar, att fördela sin arbetstid mellan kontoret och hemmet, spås vara framtiden inom många branscher. Nu väljer allt fler arbetsgivare att tydliggöra vad som gäller genom så kallade distansarbetsavtal.

Svårt för arbetsgivare att kräva vaccination

2021-08-12

Flera stora amerikanska företag kräver att de anställda vaccinerar sig mot covid-19 för att få återvända till kontoret. Men i Sverige går det inte att tvinga anställda att vaccinera sig, konstaterar arbetsrättsjuristen Margareta Kozlow.

Nya föreskrifter om arbetsanpassning

2021-06-02

Den 1 juni trädde Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om arbetsanpassning i kraft. De ska göra det lättare att jobba förebyggande och hitta lösningar för att undvika ohälsa och sjukskrivning och det är större fokus på individens specifika behov.

Så säger lagen om semester

2021-04-15

Kan jag avvakta besked om vaccinering mot covid-19 innan jag skickar in mina semesterönskemål eller kan jag välja att ta semester i höst istället? Frågetecknen kring semester under en pandemi är många. Elisabet Ohlsson, förbundsjurist på Unionen, ger svar.

Så säger lagen om vaccination

2021-01-22

Vaccineringen mot covid-19 har dragit igång, och vårdpersonal tillhör en prioriterad yrkesgrupp. Men det går inte att tvinga anställda att vaccinera sig, konstaterar arbetsrättsjuristen Margarita Kozlow.

Svårt att påverka arbetsplatsen i hemmet

2021-01-11

Trots att många jobbar hemma just nu minskar arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön i hemmet när de nya föreskrifterna om arbetsplatsens utformning träder i kraft. Enligt Arbetsmiljöverket är det svårt för en myndighet att kräva stora förändringar av en bostad.

Tydligare regler ska skona handlederna

2020-11-30

Förra året kom nya regler kring medicinska kontroller vid handintensivt arbete. Men för att minska antalet belastningsskador måste också fler riskbedömningar göras ute på arbetsplatserna, säger Teresia Nyman, forskare och verksamhetschef vid Arbets- och miljömedicin i Uppsala.

Så säger lagen om personalrum

2020-10-21

Är det okej att byta om på toaletten och ska det finnas ett vilrum på jobbet? Arbetsliv frågade Ewa Krynicka Storskog, arkitekt och handläggare på Arbetsmiljöverket, vad som krävs av ett personalutrymme.

Tillsyn på distans under pandemin

2020-10-08

Arbetsmiljöverket har ställt om sitt tillsynsarbete och gått över till att göra större delen av sina inspektioner på distans. Framöver kommer de fysiska inspektionerna successivt att trappas upp, men allt hänger på hur coronasmittan utvecklas.

Arbetsmiljötänk redan på ritbordet

2020-08-13

Arbetsmiljöverket har ändrat föreskrifterna för hur arbetsplatser ska utformas. En nyhet är att det kommer att ställas tydligare krav på byggherrar, arkitekter och projektörer att ta hänsyn till arbetsmiljön vid ny- och ombyggnationer redan vid projekteringen.

Semester i coronatider

2020-05-14

Semestern närmar sig och många ser fram emot lite efterlängtad avkoppling. Men coronakrisen har gjort det svårt för många arbetsplatser att planera för ledigheter. Arbetsliv reder ut vad som gäller.

Fler anmäler tillbud om corona

2020-05-08

Hittills har nästan 1 000 allvarliga tillbud med koppling till coronaviruset anmälts till Arbetsmiljöverket. Två anmälningar gäller dödsfall och resten är tillbud som handlar om smitta eller risk för smitta. Flest anmälningar kommer från sjukhus och äldreboenden.