2014

6 artiklar

Lång semester allt vanligare

2014-12-19

Nästan sex av tio svenskar har rätt till mer semester än fem veckor per år, i Stockholm är siffran ännu högre. Men många vet inte hur många dagar de får spara visar en ny undersökning.

Dödsolycka utreds

2014-11-06

Olyckan i Hjorthagen då två polska byggnadsarbetare i 30-årsåldern omkom och en skadades svårt hade kunnat förebyggas om det funnits ett fungerande samordningsansvar. Det anser fackförbundet Byggnads. Arbetsgivarparten Sveriges byggindustrier anser att hårdare krav på säkerhet måste ställas redan när jobb beställs.

Sex av tio företag jobbar inte aktivt mot stress

2014-10-27

De senaste fem åren har antalet anmälda arbetssjukdomar relaterade till stress ökat med 30 procent. Trots det saknas rutiner och åtgärder mot stress på sex av tio arbetsplatser enligt en inspektion som Arbetsmiljöverket gjort.

Tydligare regler kring stress

2014-10-03

Arbetsbelastning, arbetstider, konflikter och kränkande behandling tas upp i Arbetsmiljöverkets förslag till nya föreskrifter om psykosocial arbetsmiljö – eller organisatorisk och social arbetsmiljö, som det nu kallas. Tanken är att det tydligare ska framgå vad arbetsgivaren förväntas göra.

Nya regler från 1 juli

2014-06-18

Sanktionsavgifter för den som bryter mot arbetsmiljölagen och nya föreskrifter kring byggnadsställningar. Det är två nya regler inom arbetsmiljöområdet som börjar gälla från 1 juli 2014.

Bättre skydd för visselblåsare

2014-05-21

Visselblåsare ska få starkare skydd och arbetsgivarna ska införa rutiner för att underlätta larm om missförhållanden. Igår lämnade en utredning förslag om detta till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson.