Publicerad 19 december 2014

Lång semester allt vanligare

Nästan sex av tio svenskar har rätt till mer semester än fem veckor per år, i Stockholm är siffran ännu högre. Men många vet inte hur många dagar de får spara visar en ny undersökning.

25 dagars semester per år är den lagstadgade minimigränsen sedan 1978. Men det är inte längre normen. Undersökningen visar att 56 procent av svenska arbetstagare har 26 dagar eller fler. Framförallt är det akademiker och arbetstagare i Stockholm som kan njuta av en lång ledighet. Det visar en undersökning som Novus gjort på uppdrag av redovisningsbyrån Amesto Account House.

– Normen har länge varit 25 dagar per år, vilket även är den lagstadgade minimigränsen. Nu står det klart att det inte längre är så. Svenskarna och fackförbunden tycks ha varit duktiga på att förhandla upp antalet semesterdagar, säger Anette Ullén, vd för Amesto Account House i en kommentar.

Enligt semesterlagen får man spara alla kvarvarande dagar över 20, det vill säga max fem dagar per år i fem år. Men många är osäkra på hur många dagar man får spara visar undersökningen. 16 procent uppger att de får spara hur många semesterdagar de vill och 14 procent uppger att de får spara 10 dagar. 21 procent svarar att de inte vet.

– En del arbetsgivare lutar sig mot lagen även vid semesterrätter över 25 dagar och tillåter bara fem sparade dagar per år. Det kan vara för att man inte vill ha för hög semesterskuld i bolaget. Vissa kollektivavtal och regelverk säger att alla dagar över 20 får sparas i max fem år upp till den semesterrätt den anställde har avtalat. Eftersom det ofta är otydligt vad som gäller så rekommenderar vi företag att ha tydliga regler om de inte har ett kollektivavtal att luta sig mot, säger Anette Ullén.

Marianne Zetterblom

Taggar: Arbetstid