Publicerad 6 november 2014

Dödsolycka utreds

Olyckan i Hjorthagen då två polska byggnadsarbetare i 30-årsåldern omkom och en skadades svårt hade kunnat förebyggas om det funnits ett fungerande samordningsansvar. Det anser fackförbundet Byggnads. Arbetsgivarparten Sveriges byggindustrier anser att hårdare krav på säkerhet måste ställas redan när jobb beställs.

Det var strax före klockan nio på tisdagsmorgonen som en 40-50 ton tung plåtbeklädd ytterfasad rasade i samband med montering vid bygget av ett kraftvärmeverk i Hjorthagen på beställning av Fortum Värme. Fasaden hade lyfts upp av en kran men föll av okänd anledning och träffade en skylift där en person arbetade, enligt ett vittne till TT. Vittnet hörde en kraftig smäll och skyliften träffade två arbetare som avled, den tredje fördes med allvarliga skador till Karolinska universitetssjukhuset.

– Förebyggande här skulle ha varit att ifrågasätta vad skyliften gjorde under det tunga byggblocket om detta hade gjorts på ett riktigt sätt, säger Tomas Kullberg, regionalt skyddsombud och arbetsmiljöansvarig på Byggnads, region Stockholm/Gotland.  

En förundersökning om arbetsmiljöbrott är nu inledd av polisen. Arbetsmiljöverket har lagt ett förbud mot fortsatt arbete tills dess att skyddsåtgärderna kan säkerställas. Arbetsmiljöverket ställer tre krav på Fortum;de måste säkra att inga fler ras kan ske, inget arbete får utföras under material som kan rasa och de måste göra en riskbedömning av monteringsarbetet.

Tomas Kullberg från Byggnads som har följt arbetet i Hjorthagen från start säger att samordningsarbetet har ändrat struktur under projektets gång. Byggherren, i det här fallet huvudentreprenören Andritz, är alltid skyldig att utse en byggarbetsmiljösamordnare (BAS). Dels ska det finnas en BAS-P för planering och projektering av byggnads- och anläggningsarbetet, och dels en BAS-U för utförandet av arbetet. Andritz hade delegerat ner det ansvaret till verksamheter som inte haft mandat att utse någon. Sedan ändrade de struktur så att de fick tillbaka en BAS-U.

– Dennes uppgift är att samordna all verksamhet på arbetsplatsen så att respektive medarbetare inte exponeras av varandras risker. Huvudansvaret ligger på Fortum, men varje inblandat företag ska lämna riskanalyser som ska samordnas i en huvudtidsplan.

Tomas Kullberg anser att hade det förebyggande arbetet med samordningsansvaret skötts på ett riktigt sätt så hade själva olyckan med skyliften kunnat undvikas. Andra försvårande faktorer är enligt Tomas Kullberg att arbetet skett under stark tidspress samt att huvudentreprenören Andritz saknat kollektivavtal.

Björn Samuelson, expert på hälsa och säkerhet på Sveriges Byggindustrier håller inte med.

– Arbetsmiljöarbetet regleras i arbetsmiljölagen, inte i kollektivavtalen. Så de har inte varit försumliga bara för att de inte haft kollektivavtal.

Han kan inte uttala sig om förhållandena på just denna arbetsplats eftersom företaget inte är medlem hos dem, men säger att generellt är byggbranschen säkrast i världen. Björn Samuelson säger dock att bara för att förhållandena är bra så slår sig Sveriges Byggindustrier inte till ro.

– Vi är inte nöjda förrän det inte sker några olyckor alls. Vi satsar 50 miljoner under de närmaste tre åren till utbildning och information om att höja säkerheten i branschen.

Ola Månsson, vd på Sveriges byggindustrier anser att hårdare krav på säkerhet måste ställas på ett tidigt stadium i byggprocessen.

– Jag har själv varit leverantör och underleverantör och självklart är det så att om en kund ställer högre krav än en annan så gör man ju allt för att följa det. Ett företag som ställer höga krav på säkerhet, rätt utrustning och rätt kläder etc får med sig sina leverantörer i det. Man är tvungen till det för att klara uppdraget, sa Ola Månsson till Ekot under onsdagen.

Ulf Wikström, hållbarhetschef vid Fortum, säger att företaget har en nollvision och att de har jobbat hårt med just projektet i Hjorthagen för att undvika olyckor. Han säger att bolaget också haft en gedigen kontakt med Byggnads.

– Vi uppfyller alla lagar och krav som gäller och har gått igenom detta med Byggnads. Men kollektivavtal reglerar inte arbetssäkerheten, säger Ulf Wikström och tillägger.  

– Jag vill ogärna gå in i polemik av hänsyn till olyckan. Vi ska göra en grundläggande undersökning kring orsaken.

Antalet dödsolyckor där utländska arbetare har varit inblandade har ökat de senaste åren. 2011 dog fyra personer verksamma på företag registrerade i andra länder. Förra året var siffran elva och hittills i år har sju utländska arbetare omkommit. 

Samordningsansvar:

När flera arbetsgivare bedriver verksamhet på ett arbetsställe ska det finnas en som ansvarar för samordning av arbetsmiljöarbetet så att frågor kring säkerhet och hälsa kan bedömas och hanteras på ett effektivt sätt. Den som ansvarar för samordning kan vara en fysisk eller juridisk person.

Brister i samordningsansvaret kan leda till ökade risker för arbetsskador, både arbetsplatsolyckor och arbetssjukdomar. Därför finns ett behov av att nå ut med kunskap om roller och arbetsuppgifter samt praktisk vägledning om var och när detta ansvar är aktuellt och hur man kan gå till väga för att uppfylla kraven. Ett stort antal olyckor har inträffat, med mycket svåra konsekvenser som följd, på grund av brister i samordningen. Dessa skulle ha kunnat undvikas genom en från början genomtänkt planering."

Byggarbetsmiljösamordnare:
Byggarbetsmiljösamordnare ska ha den utbildning, kompetens och erfarenhet som behövs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Grundläggande arbetsmiljökunskap och goda kunskaper om innehållet i arbetsmiljö­lagen, arbetsmiljö­förordningen och vissa uppräknade föreskrifter är exempel på vad som kan behövas enligt de allmänna råden till 6 § i föreskrifterna Byggnads- och anläggnings­arbete. Bland föreskrifterna är de om byggnads- och anläggnings­arbete centrala.

Krav på utbildning av bygg­arbetsmiljösamordnare trädde i kraft den 1 januari 2011.

Källa: Arbetsmiljöverket 

Suzanne Vikström

Taggar: Arbetsolyckor och arbetsskador