bruten penna

Publicerad 27 oktober 2014

Sex av tio företag jobbar inte aktivt mot stress

De senaste fem åren har antalet anmälda arbetssjukdomar relaterade till stress ökat med 30 procent. Trots det saknas rutiner och åtgärder mot stress på sex av tio arbetsplatser enligt en inspektion som Arbetsmiljöverket gjort.

– Det här är en svår fråga att hantera eftersom den anställde som mår dåligt inte talar om det utan tänker att det är mig det är fel på. Men det handlar inte om fel hos individen utan väldigt ofta om brister i organisationen, sa Håkan Olsson, avdelningschef på Arbetsmiljöverket, när han på Arbetsmiljöriksdagen presenterade resultatet av den stora inspektionsinsats kring stress i arbetslivet som Arbetsmiljöverket gjort under hösten.

Under några veckor i oktober har Arbetsmiljöverket besökt 1 700 arbetsplatser i hela landet i syfte att undersöka hur de arbetar med att förebygga och åtgärda risken för stress på arbetsplatsen. Små eller medelstora arbetsplatser med färre än 50 anställda dominerade. De branscher som fått besök är förskola, tillverkning, transport, hotell och restaurang, banker samt religiösa samfund. Att just dessa branscher valdes ut är ingen slump enligt Håkan Olsson.

– De urval vi gör grundar sig på var problemen är som störst och där våra insatser kan göra klar och tydlig nytta.

Inom hotell och restaurang och tillverkning fick mer än två tredjedelar krav på sig att undersöka arbetsmiljön och åtgärda brister. Förskolorna fick krav i nästan lika hög utsträckning. Andelen inspektioner med krav inom transport samt bank var något lägre. Här fick varannan respektive var tredje arbetsgivare krav.

– Att jobba aktivt mot stress är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet, men tyvärr har systematiskt arbetsmiljöarbete fått förvånansvärt lite genomslag i svenskt arbetsliv. Sen använder man sig inte av företagshälsovården eller motsvarande kompetens i tillräckligt stor utsträckning för att få hjälp med att lösa problemen, konstaterade Håkan Olsson.

Läs mer: 

Marianne Zetterblom

Taggar: ArbetsmiljöarbeteStress