Deprimerad kvinna

Publicerad 8 januari 2015

Arbetsgivarna kritiska till ny föreskrift

Arbetsgivarsidan är kritisk till den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö som varit på remiss under hösten. Den växande psykiska ohälsan kan inte bara skyllas på förhållanden i arbetslivet skriver Svenskt Näringsliv i sitt remissvar till Arbetsmiljöverket.

Inför 2015 har samtidigt har en ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö föreslagits. Den gäller reglerna om stress, arbetstider, konflikter och kränkande behandling. Enligt förslaget ska arbetsgivare framöver se till att anställda inte får en ohälsosam arbetsbelastning, se till att det finns rutiner vid kränkande behandling och bedöma risker för ohälsa vid konflikter. Bakom förslaget finns statistik som visar att sjukfrånvaron till följd av organisatoriska och sociala orsaker har ökat med 30 procent de senaste fem åren.

– Det är oacceptabelt att så många blir sjuka på jobbet av de här orsakerna. Att vi nu kan presentera ett förslag som syftar till att skapa en god organisatorisk och social arbetsmiljö på våra arbetsplatser och förebygga ohälsa är mycket positivt, säger Bernt Nilsson, tillsynschef och ställföreträdande generaldirektör på Arbetsmiljöverket i en kommentar.

Men Svenskt Näringsliv är i sitt remissvar till myndigheten starkt kritiska till den nya föreskriften. De anser att den växande psykiska ohälsan inte bara orsakas av missförhållanden på jobbet och att frågan är för komplex för att detaljregleras i en bindande föreskrift.

– Eftersom arbetsgivaren har det yttersta arbetsmiljöansvaret förutsätter det att arbetsgivaren också ges rätt att leda och fördela arbetet. Redan i dag finns ett antal olämpliga inskränkningar i den viktiga och grundläggande arbetsledningsrätten och genom detta förslag skulle denna rätt ytterligare inskränkas på ett oacceptabelt sätt, säger Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv i en kommentar.

Remissvaren ska nu sammanställas. De nya föreskrifterna ska beslutas under våren 2015 för att därefter träda i kraft under hösten 2015.

Peter Rehnfeldt

Taggar: Psykisk hälsa