Spruta

Publicerad 11 februari 2015

Efterlyser lag om drogtester

Drogtester blir allt vanligare i arbetslivet. Men osäkerheten om vad som gäller vid tillämpningen är utbredd. Det visade fallet med den SVT-medarbetare som beordrades att testa sig och hotades med uppsägning vid vägran.

– Jag tycker att det behövs en lag om drogtestning för att få ut reglerna på fältet, säger Stefan Flemström, advokat som är specialiserad på arbetsrätt.

Frågan om en lag har utretts vid åtminstone två tillfällen. Utredningarna har mynnat ut i konkreta lagförslag, men därefter har ingenting hänt. Utredningarna och förslagen har helt enkelt lagts i malpåse samtidigt som ingen driver frågan.

– En lag skulle kunna tydliggöra vad som ska krävas för att anställda ska underställa sig drogtester. Det skulle vara bra av pedagogiska skäl, anser Stefan Flemström.

Europakonventionen reglerar skyddet inom privatlivets sfär. En eventuell lagstiftning måste ligga i linje med den. Problemet är att innehållet i Europakonventionen inte är allmänt känt ute i arbetslivet.

Han anser att en drogpolicy inte är ett bra alternativ till en särskild lag. En risk är att en anställd hävdar att han inte fått ta del av denna policy och då kan det vara svårt att bevisa motsatsen.

Enligt Arbetsmiljölagen ska en arbetsgivare ingripa vid en befogad misstanke om att en anställd missbrukar alkohol eller andra droger. Det ska röra sig om tips som inte kan avfärdas utan vidare.

– Misstanken ska vara befogad. Den ska komma från till exempel arbetskamrater, anhöriga, chefer eller kunder.

Reglerna för drogtestning styrs av kollektivavtal. Det har blivit allt vanligare att arbetsgivare kräver drogtestning framförallt vid nyanställningar. Men på flera håll används slumpvisa drogtester, vanligen vid inpassering till arbetsplatsen.

På många arbetsplatser är nolltolerans nödvändig. Han nämner arbeten vid byggen, kärnkraftverk, vid framförande av alla typer av fordon och arbeten inom industriproduktion. Om exempelvis en ställningsbyggare nekar att drogtesta sig så kan det ytterst resultera i en uppsägning.

När man väl bestämt sig för att använda drogtester på en arbetsplats blir nästa fråga vilken typ av test som är att föredra.

– Urinprov och framför allt blodprov är mer integritetstänkande än utandningsprov. Utandningsprov måste vi ju vara beredda att göra i andra sammanhang, säger Stefan Flemström.

Sven Rosell

Taggar: Arbetsmiljöarbete