Man sitter med utsträckta händer och tigger.

Publicerad 12 maj 2015

EU-migranter anlitas för farliga jobb

svartjobb

Allt fler EU-migranter uppges utnyttjas som svart arbetskraft i osäkra och farliga arbetsmiljöer i Sverige. Ett svårhanterat problem som nu tas nu upp i riksdagen.

Oseriösa så kallade asfaltläggare besöker regelbundet Sverige för att knacka dörr och erbjuda olika arbetsuppgifter, ett problem som återkommer år efter år. Nu uppges att utsatta EU-migranter anlitas, bland annat för att jobba på tak och med asfaltsläggning, helt utan skyddsutrustning.

Lennart Forsberg på Stadsmissionen i Göteborg är en av dem som fått information om att tiggare rekryterats av oseriösa företag.

– I alla fall de rumänska EU-medborgarna som har varit här har fått jobb via asfaltsläggarna. Det är ett välkänt faktum, uppger han i Kvällsposten.

Det är besökare på stödcentret Crossroads i Göteborg som har berättat att de arbetat under oklara förhållanden. Många av dem saknar utbildning och yrkeskunskaper, och kan inte heller svenska eller engelska.

Riksdagsledamoten Pia Hallström (m), har reagerat på uppgifterna och vill ha svar på hur problemet hanteras av ansvariga politiker.

"Vilka åtgärder kommer arbetsmarknadsministern och regeringen att vidta för att hindra att utsatta EU-migranter anlitas av oseriösa företagare", skriver hon i en fråga i Riksdagen, riktad till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (s).

Inom LO har man sedan länge kännedom om hur EU-migranter utnyttjas som svart arbetskraft. Flera förslag har tagits fram för att motverka utnyttjandet av fattiga människor.

– I dag finns det inte något registreringskrav för utländska företag, vilket vi vill ändra på. Vi ser också att redovisning av skatt för arbetsgivare bör ske månadsvis istället för årsvis för att snabbare upptäcka om antalet anställda i företaget stämmer, säger Thord Ingesson, utredare på LO.

Arbetsmiljöverket har nyligen startat en satsning för att minska olyckor och ohälsa inom bygg- och anläggningsbranschen. Regeringen har också gett myndigheten i uppdrag att förstärka tillsynen av företag som bryter mot arbetsmiljöregelverket för att få konkurrensfördelar. Ett syfte är att förebygga förekomsten av svartjobb.

Men problemet med utnyttjandet av EU-migranter berör samhället i stort, både i Sverige och i hela EU. Att utsatta människor inte ska behöva arbeta under osäkra förhållanden är ett gemensamt mål.

– Vi pratar om fattigdom här. Då är det kanske inte så lätt att välja när de här erbjudandena kommer, säger Lennart Forsberg på Stadsmission i Göteborg.

Taggar: Arbetsolyckor och arbetsskadorSäkerhet