Publicerad 4 mars 2015

Chefer i Krokom friade

Mobbning

De båda chefer som tidigare dömts för att ha orsakat socialsekreteraren Lars Perssons död, frias av hovrätten. Men rätten är oenig då en ledamot ville se cheferna fällda. Nu hoppas åklagare Åse Schoultz på en prövning i Högsta domstolen. 

För första gången i svensk rättshistoria har ett ärende som rör dödsfall orsakat av mobbning på arbetsplatsen, drivits till domstol. Det handlar om socialsekreteraren Lars Persson i Krokom som efter en tids mobbning av sina chefer blev djupt deprimerad och till sist begick självmord. Dödsfallet polisanmäldes av Lars Perssons änka, Maria Lundquist-Persson, och cheferna åtalades så småningom för att genom brott mot arbetsmiljölagen ha orsakat Lars död. I februari 2014 dömdes de till villkorlig dom och dagsböter av tingsrätten i Östersund. Domen överklagades och nu frias de alltså av hovrätten för Nedre Norrland.

”Trots bristerna i chefernas agerande har hovrättens majoritet kommit fram till att det inte varit fråga om sådan oaktsamhet som krävs för att den ska vara straffbar som vållande till annans död eller vållande till sjukdom. De kan därmed inte heller dömas för arbetsmiljöbrott och frikänns därför”, skriver hovrätten i ett pressmeddelande.

– Jag delar förstås inte alls hovrättens bedömning, säger åklagare Åse Schoultz. De lägger ansvaret på Lasse. De säger inte att det är organisatoriskt åt helvete, utan att det är han som är problemet. Det här syndabockstänkandet tycker jag skymtar fram i domen. 

Åse Schoultz hoppas på en prövning i Högsta domstolen men säger att det inte står i hennes makt att bestämma om det blir så. Ärendet ska nu gå till Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Malmö som får diskutera en rättslig fortsättning eller inte med riksåklagaren.

En eventuell prövning i Högsta domstolen välkomnas av Martin Wästfelt, chefsjurist på fackförbundet Unionen.

– Det vore bra att få en vägledning, säger han. Det är bra att slå fast gränserna för att få veta vad som gäller. Många gånger gör man bara en så omfattande utredning om det skett en olycka där någon skadats fysiskt. Det är lättare. Så det är bra att man försöker hitta orsakssamband även när det är ett psykiskt problem. 

Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv, säger att organisationen inte tänker vara några ivriga påhejare av att ärendet ska tas upp i högsta instans. Det kan nog räcka här, säger hon.

– Men det är bra att det har fått en ny prövning. Det som hela målet har fört med sig är att den här typen av frågor har kommit upp till diskussion på ett sätt som det kanske inte hade gjort annars. Och det är bra, för det här är viktiga och svåra frågor. 

Anna Bergsten har bland Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer i och med Krokom, märkt av en ökad medvetenhet kring frågor som berör både psykosocial arbetsmiljö och ansvar.

– Men även en oro, säger hon. Det kan handla om vilka konsekvenser olika agerande kan få, och vem som ska våga vara chef. 

För Arbetsmiljöverkets del är en friande eller fällande dom inte det viktigaste, säger verkets chefsjurist Anna Middelman. I och med att Krokomfallet granskas rättsligt, har också intresset för psykosocial arbetsmiljö fått välbehövlig uppmärksamhet.

– Det synliggör och sätter fokus på detta svåra ämne, säger hon. Därmed blir det en diskussion och en debatt i samhället som kan förändra verkligheten. 

 

 

Agneta Persson

Agneta Persson

Agneta Persson Agneta Persson Skribent

Taggar: ChefMobbning