Lagbok och klubba

Publicerad 22 juni 2015

Lagändringar från 1 juli

Lagändringar

Från och med den 1 juli i år upphävs föreskrifterna om härdplaster. De ska istället ingå i ett samlat kapitel om kemiska arbetsmiljörisker. Föreskrifterna om gravida och ammande samt minderåriga är andra exempel på föreskrifter som ändras från 1 juli.

Användningen av allergiframkallande kemiska ämnen ökar och nu vill Arbetsmiljöverket förenkla och förtydliga informationen om riskerna med att använda dessa. Därför införs föreskrifterna om härdplaster (AFS 2005:18) i ett nytt kapitel om kemiska arbetsmiljörisker kallat "Särskilda krav för allergiframkallande kemiska produkter och vissa processer".

Jens Åhman, enhetschef på Arbetsmiljöverket, hoppas att förändringen ska göra att informationen blir mer lättillgänglig.

– Vi vill ha samma reglering för ett ämne oavsett om det används som komponent i en härdplast eller inte. De delar av den gamla härdplastföreskrifterna som inte redan reglerades i kemiska arbetsmiljörisker har nu flyttats in i denna föreskrift. Vi har även skapat ett nytt avsnitt om allergiframkallande ämnen samt tagit bort undantaget för användning av upp till 500 gram per år. Syftet är att vi vill fokusera på att det är själva risken för exponering som ska avgöra vilka åtgärder som behövs.

Jens Åhman konstaterar att många härdplastkomponenter är allergiframkallande och om man exponeras så löper man risk att utveckla astma eller hudeksem.

– Användningen av allergiframkallande ämnen ökar och sprider sig till nya branscher där kunskapen om riskerna är liten, som till exempel inom industrin och byggbranschen. Generellt så blir härdplasterna säkrare genom att man till exempel tar fram nya och bättre arbetsmetoder. Det viktiga vid arbete med allergiframkallande ämnen är att man är medveten om riskerna och skyddar sig på rätt sätt.

Jens Åhman hoppas att regelverket framöver ska upplevas som enklare och mer tillgängligt när allt är samlat på samma ställe.

– Sen tror jag att det är bra att vi tagit bort själva begreppet härdplast eftersom det skapat många frågetecken. Det är bättre att den här typen av ämnen hanteras på samma sätt oavsett om de används som komponent i en härdplast eller inte.

Den 1 juli i år förändras även delar av föreskrifterna för gravida och ammande arbetstagare, minderårigas arbetsmiljö samt skyltar och signaler.

Taggar: ArbetsmiljöarbeteKemikalier