Publicerad 4 november 2015

Nya föreskrifter om kvartsdamm

Kvartsdamm

Mineralet kvarts finns i betong och frigörs exempelvis vid rivningsarbeten. Dammet som virvlar upp kan orsaka den allvarliga lungsjukdomen silikos. Nu kommer nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket som bland annat innebär skärpta krav på riskbedömning.

Dammiga arbetsmiljöer är ett stort problem i byggbranschen och mätningar har visat att man på många byggarbetsplatser överskrider gränsvärdet för kvartsdamm. Den som bilar betong inomhus kanske skyddar andningsvägarna med en mask men tänker inte på att kollegan som står några meter bort också utsätts för det skadliga dammet.

Nu kommer nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket som har ökat fokus på systematiskt arbetsmiljöarbete och förebyggande åtgärder genom riskbedömning.

– Den stora skillnaden blir att ett antal paragrafer i föreskriften är kopplade till sanktionsavgifter. Det gäller till exempel kravet på riskbedömning, säger Fredrik Hedlund, projektledare på Arbetsmiljöverket.

En annan nyhet är att det tidigare kravet på obligatoriska och återkommande mätningar är borttaget. Arbetsgivaren måste inte göra en egen mätning på arbetsplatsen utan kan använda sig av mätningar som gjorts på andra liknande arbetsplatser för att uppskatta riskerna på den egna arbetsplatsen.

Med start denna vecka kommer Arbetsmiljöverket påbörja en nationell inspektionsinsats kopplat till kvartsdamm.

– Vi kommer att besöka drygt 500 arbetsplatser där krossarbete och bearbetning av sten förekommer. Det handlar om stenhuggerier, mobila krossverk och tunnelbyggen. Inspektionsinsatsen ska pågå under ett år, säger Fredrik Hedlund.

De nya föreskrifterna började gälla den 2 november. 

Fakta här finns kvartsdamm

  • brytning, krossning, hantering av sten
  • slipning, borrning eller bilning i betong, tegel, puts och murbruk
  • gjutning med kvartssand inom stålverk och gjuterier
  • sandblästring
  • stenläggning
  • rivningsarbeten
  • anläggningsverksamhet, till exempel tunneldrivning. (Källa Arbetsmiljöverket)
Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Chefredaktör och ansvarig utgivare 08-402 02 52

Taggar: Arbetssjukdomar