2016

8 artiklar

Nya lagar nästa år

2016-12-15

Nästa år träder några lagändringar i kraft som påverkar företag och anställda. Arbetsliv har listat de viktigaste.

Nya sätt att anställa ger huvudbry

2016-11-15

Nya sätt att organisera arbetet som crowdsourcing och egenanställning har gjort det svårare att säga vem som har ansvar för arbetsmiljön. Vad det innebär för lagstiftningen är någonting som Kurt Eriksson har fått i uppdrag av regeringen att utreda.

Skärpt lagstiftning ska minska diskriminering

2016-06-27

Från och med årsskiftet måste arbetsgivare förebygga diskriminering som är kopplad till kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning. Det beslutade riksdagen nyligen.

Rekordmånga anmälningar av arbetsmiljöbrott

2016-05-31

De senaste tio åren har anmälningarna om arbetsmiljöbrott fyrdubblats. Brotten är svåra att föra i bevis och de flesta ärenden avskrivs. Särskilda arbetsmiljöenheter hos polis och åklagare har ändå lett till att fler arbetsgivare fälls.

Kritik mot hållbarhetslag

2016-04-05

Enligt ett nytt lagförslag ska alla företag med fler än 250 anställda börja lämna en hållbarhetsrapport varje år. Något som kan bli resurskrävande och kostsamt, anser arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv.

Vägledning om nya stressföreskriften snart ute

2016-03-10

Informationsträffar, youtubefilmer, frågor och svar på webben och en skriftlig vägledning. Det är inslag i Arbetsmiljöverkets satsning för att sprida kunskap om de nya reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Arbetsskadeförsäkringen ska utredas

2016-01-29

Regeringen tillsatte i torsdags en utredning av arbetsskadeförsäkringen. Bakgrunden är bland annat att kvinnor har sämre möjligheter än män att få sina arbetsskador godkända.