Ledarskap

170 artiklar

Här samlar vi nyheter och andra artiklar som handlar om ledarskap, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Så får du ihop teamet igen

2021-09-21

För många tjänstemän går 1,5 års distansarbete nu mot sitt slut. Efterlängtat för en del medan andra gärna hade fortsatt på distans. Just motstridiga intressen gör att det kan vara en utmaning att få ihop gruppen igen, enligt organisationspsykologen Jonas Mosskin.

Viktigt att se till helheten i ledningsgruppen

2021-09-08

Att se till helheten och inte snöa in på detaljer är en framgångsfaktor för ledningsgrupper och en förutsättning för ett bra arbetsklimat inom gruppen. Och en välfungerande ledningsgrupp ger ett bättre resultat för hela företaget.

Viktigt med tydlighet kring hemarbete

2021-09-07

Ulla vill jobba hemma en dag i veckan, Kalle två dagar medan Stina inte vill jobba hemma alls. Hur långt kan man som chef egentligen sträcka sig för att tillgodose allas önskemål och samtidigt måna om arbetsgruppens och verksamhetens bästa?

Medarbetarenkät – och sen då?

2021-08-30

Medarbetarundersökningar är enkla att genomföra praktiskt men det krävs mycket kunskap och tid för att ta hand om resultatet. Annars finns det risk att de ­stjälper i stället för hjälper. 

”Branschen skulle må bra av fler kvinnor”

2021-08-11

Som nioåring började Frida Sunesson med ishockey och där lärde hon sig att sätta laget framför jaget och att spela tillsammans med killar. Det har hon nytta av som chef i den mansdominerade byggbranschen.

Återgång till arbetsplatsen bör ske stegvis

2021-08-09

Många har mått dåligt av att jobba hemma under pandemin. Inför en eventuell återgång till arbetsplatsen i höst är det viktigt att stämma av hur medarbetarna mår samt erbjuda en stegvis återgång, enligt Charlotte Valleskog, tf chefspsykolog på företagshälsan Feelgood.

Många kan behöva stöd efter pandemin

2021-06-04

Alla har varit med om pandemin men hur den drabbat oss skiljer sig åt. Behovet av stöd ser därför olika ut när arbetslivet så småningom återgår till ett mer normalt läge. Men att fortsätta följa upp hur medarbetarna mår är viktigt, enligt Mona Drar, legitimerad psykolog och organisationskonsult.

Om härskartekniker får frodas tystnar till slut alla

2021-05-10

Att medvetet glömma att kalla en medarbetare till ett möte är en form av härskarteknik. Likaså att gäspa eller skrapa med stolen när kollegan pratar. I grunden handlar det om osunda maktstrukturer. I nya boken Härskarteknik renodlar författarna begreppen som kom redan på 70-talet.

Svårt att vara chef åt en arbetsnarkoman

2021-05-04

Ett samtal med en medarbetare som underpresterar kan kännas lättare än att prata med någon som behöver sänka sin ambitionsnivå. Men risken är att det blir som i en skolklass. Chefen fokuserar på de stökiga barnen medan de skötsamma får klara sig själva, säger ledarskapsexperten Pia Ståhl.

Så är framtidens ledaregenskaper

2021-03-30

Chefer som är bra på sociala relationer har klarat sig bättre under pandemin än chefer som är specialister. Det säger psykologen Fredrik Bengtsson som stöttar chefer i att hantera ledarskap på distans.

Många vinster med att vara sin egen chef

2021-03-29

Hemarbete ställer ökade krav på medarbetarna att själva leda sitt arbete. Men det behöver inte vara negativt. Enligt en ny studie kan självledarskap göra att medarbetarna mår bättre, får en bättre relation till sina kollegor och har lättare att sätta gränser mellan jobb och fritid.

Få tid att vara en bra ledare

2021-03-04

Hektiska arbetsdagar med hög arbetsbelastning och en fullbokad kalender är vardag för många chefer. Så hur gör man för att hinna med att också vara en god ledare?