Ledarskap

177 artiklar

Här samlar vi nyheter och andra artiklar som handlar om ledarskap, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Passiva chefer bidrar till destruktivt ledarskap

2022-01-11

Arrogans och att behandla sina medarbetare olika är exempel på destruktivt ledarskap. Men också att vara passiv och otydlig, enligt Susanne Tafvelin, forskare vid Umeå universitet som lett en studie om destruktivt ledarskap.

Så bygger du tillit till dina medarbetare

2021-12-01

Bättre arbetsprestationer, trivsel och färre konflikter på jobbet. En tillitsfull relation mellan med­arbetare och chef är avgörande för en välfungerande arbetsgrupp. Så, hur når man dit?

"Skyddsombuden är medarbetarnas ögon på arbetsplatsen"

2021-12-01

För Jenny Nikkanen, laboratoriechef på Nordens största bioraffinaderi, är personalens säkerhet lika viktig som att de känner delaktighet och arbetsglädje. Nyligen nominerade företagets huvudskyddsombud henne till Arbetsmiljöstipendiet som delas ut av arbetsmiljöorganisationen Prevent.

Så lyckas ni med att introducera nya medarbetare

2021-11-29

Den som varit anställd länge blir ofta hemmablind. Därför är det bra att ta tillvara på de frågor och erfarenheter som nyanställda har när ni planerar introduktionen av ännu en ny medarbetare. Det säger föreläsaren och författaren Helena Post Mårtensson.

Svenska företag brister i mångfald

2021-11-15

I motsats till vad många svenskar nog tror är svenska företag dåliga på mångfald och inkludering. Det framgår i en ny studie där 106 svenska storföretag ingår.

Allt fler företag satsar på grön omställning

2021-11-08

Allt fler företag inser nödvändigheten av att ställa om sin verksamhet till ett mer hållbart företagande, både av miljö- och lönsamhetsskäl. I den nyutkomna boken "Hållbariseringen" ges en vägledning i hur man kan gå tillväga med hållbarhetsarbetet.

Viktigt att se till helheten i ledningsgruppen

2021-10-25

Att se till helheten och inte snöa in på detaljer är en framgångsfaktor för ledningsgrupper och en förutsättning för ett bra arbetsklimat inom gruppen. Och en välfungerande ledningsgrupp ger ett bättre resultat för hela företaget.

”Jag tror på att koordinera närvaro på kontoret”

2021-10-21

För att ett flexibelt arbetssätt ska fungera behövs ett ledningsbeslut på hur det ska organiseras, enligt Lena Lid Falkman som länge forskat på ledarskap och virtuella team. Hon tycker det är olyckligt att många företag överlåter till medarbetarna att bestämma fritt.

Så får du ihop teamet igen

2021-09-21

För många tjänstemän går 1,5 års distansarbete nu mot sitt slut. Efterlängtat för en del medan andra gärna hade fortsatt på distans. Just motstridiga intressen gör att det kan vara en utmaning att få ihop gruppen igen, enligt organisationspsykologen Jonas Mosskin.

Viktigt med tydlighet kring hemarbete

2021-09-07

Ulla vill jobba hemma en dag i veckan, Kalle två dagar medan Stina inte vill jobba hemma alls. Hur långt kan man som chef egentligen sträcka sig för att tillgodose allas önskemål och samtidigt måna om arbetsgruppens och verksamhetens bästa?

Medarbetarenkät – och sen då?

2021-08-30

Medarbetarundersökningar är enkla att genomföra praktiskt men det krävs mycket kunskap och tid för att ta hand om resultatet. Annars finns det risk att de ­stjälper i stället för hjälper. 

”Branschen skulle må bra av fler kvinnor”

2021-08-11

Som nioåring började Frida Sunesson med ishockey och där lärde hon sig att sätta laget framför jaget och att spela tillsammans med killar. Det har hon nytta av som chef i den mansdominerade byggbranschen.