Facebook på mobilen

Publicerad 20 oktober 2014

Chefen på Facebook kan skapa förvirring

Bör en chef bli vän med medarbetare på Facebook? Svaret är inte givet. Den som har en auktoritetsposition gör klokt i att vara tydlig med sin egen roll i kommunikation på sociala medier, visar forskning om lärare och studenter.

Det är viktigt att göra klart i vilken roll man uppträder i sociala medier. Det konstaterar Pernilla Josefsson, forskare vid KTH, som har studerat hur högskolelärare och studenter uppfattar sin kommunikation på till exempel Facebook. Hon och hennes forskarkolleger fann att studenterna såg positivt på att lärare deltog i de diskussionsgrupper som hade skapats för en viss klass eller utbildning. Samtidigt kunde de känna osäkerhet över lärarens roll.

– De kunde fundera över lärarens roll i diskussionen, säger Pernilla Josefsson. Är läraren där för att ge information, för att på något sätt bedöma dem eller som en vän?

Samma slags osäkerhet skulle sannolikt kunna uppstå i situationer då chefer kommunicerar med medarbetare i sociala medier, säger Pernilla Josefsson, som samtidigt betonar att hennes forskning inte handlar om arbetslivet. Studenter bedöms löpande av sina lärare på ett annat sätt än medarbetare brukar bedömas av chefen.

Men även medarbetare vill antagligen gärna veta om chefen har gjort ett inlägg inom ramen för sin ledarroll, eller som privat användare.

– Hur kommunikationen på sociala medier uppfattas beror på kontexten, säger hon. Överfört till arbetslivet skulle det kunna bero på om man jobbar nära chefen, eller inte träffar henne eller honom så ofta. Ses man ofta, kan Facebook utgöra ett av flera sätt att kommunicera.

Kommunikation är en grannlaga uppgift, konstaterar Pernilla Josefsson. När studenterna till exempel diskuterade frågor i en Facebookgrupp kunde de ha en förväntning om att lärarna skulle ge svar. Men gick lärarna in för tidigt, riskerade de att strypa samtalet. Samma avvägning kan chefer behöva göra om de är del av en diskussion om jobbrelaterade frågor.

Arbetsplatser som skapar till exempel Facebookgrupper för medarbetare bör också ha motiven klara för sig, menar hon. Varför kommunicerar vi internt på sociala medier? Hur ska det gå till?

– Det behövs riktlinjer i en policy, som tar upp juridiska, etiska och praktiska aspekter. Inom högskolan fungerar Facebookgrupper oftast som tilläggskanaler. Man får inte utesluta någon genom att bara publicera information på sociala medier.

Forskningen om kommunikation mellan chefer och medarbetare på Facebook pekar på både för- och nackdelar, beskriver Pernilla Josefsson. Vissa drar slutsatsen att chefer inte ska skicka vänförfrågningar till medarbetare, eller tacka ja om de blir tillfrågade. Det är svårt att vara både chef och vän. Andra menar att svaret beror på vilka personer det handlar om. Samhörigheten på arbetsplatsen kan öka om medarbetare och chefer får fler kontaktytor. 

– Viktigast är kanske att tänka på att allt man lägger ut på Facebook är offentligt, oavsett om man är vän med chefen eller inte.

Margareta Edling

Taggar: Chef