Ståmöte

Publicerad 12 maj 2014

Chefer har möte halva arbetstiden

Chefer lägger allt större tid på interna och externa möten. Det visar en norsk undersökning. Även i Sverige uppger chefer att en allt för stor del av arbetstiden går åt till möten.

Chefer tillbringar över halva sin arbetstid på möten. Det visar en undersökning från det norska företaget Company Pulse där 3 500 chefer och medarbetare i stora och mellanstora företag tillfrågats om sina mötesvanor. Undersökningen visar också att 17 procent av den totala mötestiden upplevs som överflödig. Även i Sverige uppger chefer att merparten av deras arbetstid går åt till möten och till administration.

– Möten är ju ett bra arbetssätt och vi behöver ha dem. Men om jag som chef upplever att min tid går åt till möten som känns betungande och inte är meningsfulla då behöver man fundera lite kring vad man kan förändra, säger Anki Udd, ledarskapsutvecklare på chefsorganisationen Ledarna.

En god möteskultur präglas av att mötet är tydligt avgränsat i tid men också att det är tydligt vad som ska diskuteras och vad som förväntas av mötesdeltagarna. Det underlättar mycket, anser Anki Udd.

– Med dagens digitala teknik och gemensamma kalendrar har det blivit så lätt att kalla till möte. Men får man en inbjudan där man inte är klar över sin roll på mötet tycker jag att man som chef ska fundera om jag verkligen ska gå, säger Anki Udd.

På vissa mer hierarkiska organisationer kallas chefer till möten utifrån sin befattning och inte utifrån sin kompetens. Då är det bättre att en medarbetare med rätt kompetens går istället, påpekar Anki Udd.

Själva formen för möten är en annan sak som går att utveckla. Rena informationsmöten kanske går att ha som ståmöten istället. Då tenderar de att inte bli så långa. När det gäller kreativa möten kanske det är bättre att ta en promenad, tipsar Anki Udd.

– Utifrån mötets syfte kan man fundera över vilken mötesform som är bäst. Kreativiteten går inte direkt igång av att sitta runt ett mahognybord i styrelserummet.

Marianne Zetterblom

Taggar: ChefMöten