Facebook i mobilen

Publicerad 15 augusti 2014

Chefer lägger mest tid på sociala medier

Höga chefer är den grupp som tillbringar mest tid på sociala medier under arbetstid. Det visar en ny norsk undersökning.

Unga medarbetare, män och högutbildade lägger mer tid på sociala medier än sina kollegor. Allra mest tid lägger höga chefer. Det visar en ny norsk forskningsstudie där drygt 11 000 anställda i Norge ingått.

Men trots att cheferna lägger mest tid på sociala medier är det ofta den gruppen som är mest negativ till att anställda använder sociala medier på arbetstid. Mellanchefer är dock i allmänhet mer negativa än höga chefer.

Att högutbildade och chefer lägger mycket tid på sociala medier har flera orsaker enligt studien.

– Det beror till exempel på att personer med hög socioekonomisk status är mer hemmastadda med modern teknologi. Det kan också tänkas att de är mindre oroliga för att förlora jobbet eller att de lägger större vikt vid att skapa sociala nätverk som en del av sin karriärutveckling än personer med låg socioekonomisk status, säger Cecilie Schou Andreassen, forskare vid universitetet i Bergen i en kommentar.

Nu ska forskarna gå vidare med en studie av hur privat internetanvändning på arbetstid påverkar produktiviteten. Cecilie Schou Andreassen anser att det inte nödvändigtvis måste vara negativt att anställda använder sociala medier på arbetstid.

– Det kan tänkas att privat bruk sociala medier också kan ha positiva effekter som att det ger ökad jobbtrivsel samt ökad kreativitet, säger hon.

Marianne Zetterblom

Taggar: ChefLivsstilArbetstid