Pernilla Alexandersson, vd Add Gender

Publicerad 1 juli 2014

Hon jobbar för likabehandling

Jämställdhetsarbete är som vilken annan verksamhetsförbättring som helst. Det gäller att hitta avvikelserna och ta bort dem för att få en hälsosammare och mer effektiv organisation. Det anser Pernilla Alexandersson, vd för Add Gender och jämställdhetskonsult.

När en person berättar för mig att de tycker att ojämställdhet är ett påhitt, då har jag funnit en källa till varför organisationen har problem. Det är den avvikelsen som är nyckeln till en effektivare och mer jämställd arbetsmiljö, säger Pernilla Alexandersson, vd för Add Gender och jämställdhetskonsult.

Det var sex år sedan hon drog igång sitt företag. I dag kuskar hon land och rike runt för att hjälpa exempelvis regionala tillväxtaktörer, företag inom spelbranschen och högskolor med deras jämställdhets- och mångfaldsarbete. Hon märker att fler och fler organisationer får upp ögonen för frågorna. Inte bara för att det stärker varumärket och breddar målgruppen, det finns också risker med att ha en anställd eller en chef som inte tycker att vissa är välkomna.

– Utan kunskap om jämställdhet och mångfald kan organisationen gå miste om värdefull kompetens, risken för konflikt och sjukskrivningar blir högre och i värsta fall kan okunskap leda till diskriminering och det är ju ett lagbrott, säger hon.

Det finns i huvudsak två anledningar till att verksamheter hör av sig till Add Gender. Antingen för att de redan har ett bra jämställdhetsarbete, men vill konkretisera och utveckla det, eller för att det har uppstått en konflikt på arbetsplatsen som påverkar arbetsmiljön.

– Det kan vara sexuella trakasserier, eller att det framkommit att en person har värderingar som inte stämmer överens med organisationens. Det finns några olika lösningar, men vi brukar börja med att djupintervjua nyckelpersoner och kartlägga problembilden.

Add Gender består av ett brett nätverk konsulter med olika specialkompetenser som HBTQ, etnicitet, maskulinitetsfrågor och innovation. Minst två konsulter från Add Gender arbetar med varje uppdrag. Tillsammans med kunden sätter de upp mål, diskuterar vilken kompetensutveckling och rådgivning som behövs, och kommer överens om hur jämställdhetsplanen ska se ut.

– Jämställdhet är olika saker för alla och det är viktigt att organisationen får en egen identitet i frågan. Våra jämställdhetsplaner är inte bara paragraferna i diskrimineringslagen, utan en treårig handlingsplan som beskriver vad verksamheten konkret ska göra. I den är diskrimineringslagen golvet och organisationens ambitioner taket, säger Pernilla Alexandersson.

Men även om det långsiktiga arbetet är grunden för att jämställda värderingar ska bli hållbara på arbetsplatsen, finns det mycket man kan förändra på en dag.

– Det är enkelt att byta ut bilderna i sin katalog, eller att ändra några texter på hemsidan. Bara att börja prata om jämställdhet och mångfald förändrar mycket.

Men det är viktigt att möta kunden på rätt sätt för att diskussionen ska bli fruktbar. Eftersom Pernilla Alexandersson jobbar mycket med näringslivet, har hon stor nytta av sina kunskaper i företagsekonomi.

– Jag kan vara på en feministisk fest, känna systerskapet och att ”nu förändrar vi världen”, men jag kan också ge multinationella företag ekonomiska argument varför de bör satsa på jämställdhet när de ska utveckla sin organisation, säger hon.

 

FAKTA

Namn: Pernilla Alexandersson
Gör: Vd för Add Gender och jämställdhetskonsult.
Ålder: 31 år.
Bor: Söder om söder i Stockholm.
Familj: Man och ett barn på väg.
Fritid: Spelar TV-spel, tittar på film och läser serietidningar.
Bakgrund: Fil. Kand. i genusvetenskap, diplomerad affärsinriktad projektledare vid IHM Business School, författare till boken Brinntid, utbildat i jämställdhetsfrågor i 15 år, grundare av Sundbybergs tjejjour Stjärnjouren, grundare av branschorganisationen Genusföretagarna.

Tips jämställdhetsarbete

  • Tryck på knappen. Bara att våga sätta igång öppnar nya tankebanor.
  • Identifiera gemensamma referensramar för organisationen. Vad betyder jämställdhet och mångfald för oss och hur kommunicerar vi det?
  • Identifiera varför ni vill arbeta med jämställdhet. Vilka är drivkrafterna?
  • Nuläge kontra målbild. Hur ser situationen ut i dag? Hur vill vi att det ska se ut?
  • Skriv upp de konkreta åtgärderna ni ska vidta och utför dem — gärna i organiserad form via exempelvis en grupp som har tydligt mandat.

Taggar: UppdragJämställdhet