Publicerad 20 maj 2014

Myt att kvinnor inte vill bli chefer

Lönen är inte avgörande för kvinnors beslut att tacka ja till chefsjobb. Företagets värderingar samt möjlighet till flexibla arbetstider är det som styr. Det visar en ny rapport om kvinnligt ledarskap.

Den viktigaste faktorn när det gäller kvinnliga chefers val av arbetsgivare är att företagets värderingar stämmer överens med de egna. Den näst viktigaste faktorn är möjligheten till flexibla arbetstider. För män spelar statusrelaterade faktorer, som företagets rykte, varumärkets styrka, titel och löneläge, större roll. Det visar rapporten ”Stjärnkraft” där 2 000 kvinnliga chefer fått svara på frågor om sin roll på arbetsmarknaden.

– Men för den skull ska man inte tro att kvinnor inte tycker att lönen har betydelse. Om man vill få kvinnor att stanna på företaget är karriärutveckling viktigt och då spelar lönen stor roll, säger Anna Stenberg, vd och grundare på Women Executive Search, som varit med och gjort undersökningen.

Att flexibla arbetstider är viktigt för de kvinnliga cheferna hänger förmodligen ihop med att de trots sitt krävande arbete fortfarande har huvudansvar för hem och barn. Hela 80 procent av de tillfrågade kvinnliga cheferna uppger att de är projektledare i hemmet och den som ser till att saker blir gjorda. Motsvarande siffra för män är 30 procent.

Jämställdheten brister även på jobbet, enligt rapporten. På frågan ”Har du någonsin blivit diskriminerad på grund av kön i arbetslivet?” svarar över hälften av kvinnorna ja. Nästan 40 procent uppger att det inträffat flera gånger. Att inte bli tagen på allvar, att bli utesluten från inofficiella möten och sammankomster eller att till och med bli trakasserad är några exempel som nämns i rapporten.

Kvinnliga chefer tror på sig själva och är medvetna om sitt eget värde. Precis som männen siktar de mot toppen. Av de 2 000 kvinnliga chefer som ingick i undersökningen har en fjärdedel redan nått den högsta nivån inom sin organisation. Av de kvarvarande tre fjärdedelarna har 43 procent ambitionen att nå högst inom sin organisation.

– Det är ett spännande resultat eftersom det slår hål på myten om att kvinnor inte vill bli chefer. Många företag använder ju det som bortförklaring och säger att det inte går att hitta kvinnor som vill bli chefer, säger Anna Stenberg.

Fakta: Rapporten”Stjärnkraft” har tagits fram av Women Executive Search och Kairos Future. Den går att beställa i sin helhet på: http://www.kairosfuture.com/se/publikationer/rapporter/stjarnkraft/

 

Marianne Zetterblom

Taggar: ChefJämställdhet