Arbetsmiljöverket har tagit fram en film för att öka kunskapen om vikten av att jobba systematiskt med arbetsmiljön.

Publicerad 28 augusti 2014

Så mycket kostar en utbränd medarbetare

Småföretag i kommunikationsbranschen är dåliga på systematiskt arbetsmiljöarbete. Det visar en undersökning från Arbetsmiljöverket som nu satsar på att öka kunskapen om vad som leder till ohälsa.

Småföretag inom informations- och kommunikationsområdet är sämst i klassen när det gäller systematiskt arbetsmiljöarbete enligt Arbetsmiljöverket. Det rör sig bland annat om konsultföretag inom telekommunikation, dataprogrammering, nyhetstjänster, kommunikation och webb. Ungefär en tredjedel av företagen säger att de inte bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete och att de saknar kunskaper om hur man gör.

– Det kanske inte verkar särskilt riskfyllt att arbeta på kontor. Men det finns arbetsmiljöproblem i sådana miljöer också, även om de inte är lika synliga som till exempel i industrin. Därför talar vi om dolda faror på arbetsplatsen, säger Ulf Strandberg på Arbetsmiljöverket i en kommentar.

Exempel på dolda faror är för stor arbetsbelastning, övertid, konflikter och dåligt ledarskap.

Arbetsmiljöverket framhåller att det finns mycket att vinna på att arbeta förebyggande. Enligt beräkningar som myndigheten gjort kostar en utbränd medarbetare nästan 400 000 kronor i produktionsbortfall.

Nu startar en kampanj för att öka kunskapen om vikten av att jobba systematiskt med arbetsmiljön. Målgruppen är i första hand företag med upp till fyrtio anställda inom information och kommunikation. En film har tagits fram samt en praktisk vägledning.

– Vägledningen är tänkt som ett konkret och enkelt stöd för arbetsgivare att utveckla sitt arbetsmiljöarbete och göra det till en del av den dagliga verksamheten, säger Ulf Strandberg.

Läs mer: http://www.av.se/sam/index.aspx

Marianne Zetterblom

Taggar: ArbetsmiljöarbetePsykisk hälsa