Publicerad 14 november 2014

Orättvist ledarskap ökar risk för mobbning

Hur uppstår egentligen mobbning på jobbet? En ny studie från Karolinska Institutet pekar ut en rad faktorer i arbetsmiljön att se upp med.

Sammanlagt har 5 000 anställda inom verkstadsindustri och akademi deltagit i studien som gjorts under ledning av Christina Björklund, docent vid Institutet för miljömedicin på Karolinska Institutet. Ingen av deltagarna upplevde någon mobbning när studien inleddes. Men när forskarna återkom två år senare, hade situationen ändrats. 3,9 procent inom industrin och 4 procent inom akademin hade då blivit mobbade på sin arbetsplats.

Forskarna kunde identifiera riskfaktorer som till exempel både hög sjuknärvaro och hög sjukfrånvaro, brist på inflytande och kontroll över sitt arbete samt oförenliga rollkrav på sig själv.

– Orättvist ledarskap var en extremt stark riskfaktor, säger Christina Björklund. Man blir behandlad orättvist genom att till exempel inte få de förmåner andra får och man blir förbisedd med arbetsuppgifter.

Inom akademin var ett dåligt organisationsklimat den största riskfaktorn för mobbning. Och att man har mer än tio dagars sjuknärvaro.

– Man går till jobbet och kan inte prestera till max för att man inte mår bra, säger Christina Björklund. Det skapar irritation. Man ska komma ihåg att i akademin måste man alltid prestera, annars kan det vara svårt att få finansiering.

På industriarbetsplatser var det istället bristande stöd från arbetskamrater som utgjorde den största riskfaktorn. Det kan handla om att ingen hjälper till att hantera arbetsuppgifter eller tar över när någon till exempel behöver gå på toa.

Enligt studier från Arbetsmiljöverket utsätts omkring nio procent av Sveriges arbetande befolkning för mobbning i arbetet. Det gör mobbning till en av de viktigaste frågorna att ta upp i det systematiska arbetsmiljöarbetet, anser Christina Björklund.

– Ändå tar man inte alltid i det, säger hon. Jag tror att det är svårt. Det kan börja med en konflikt, och det kan ju vara knepigt att ta i, och så blir det bara värre och värre.

En komplicerande faktor när det handlar om mobbning i arbetet, är oförmågan att identifiera vad det egentligen är som pågår. Både för omgivningen och den som drabbas. Säger någon att den blir mobbad, ja då har det gått extremt långt, säger Christina Björklund.

– Det är oerhört få som säger du, det här inte okej. Istället blir du innesluten i dig själv och mår skitdåligt. Ansvaret att se att det förekommer måste ligga på organisationsnivå. Det är gruppledare och chefer som ständigt måste jobba med de här frågorna.

Studien från Karolinska Institutet har resulterat i en checklista som chefer, skyddsombud och andra som är engagerade i arbetsmiljöfrågor kan använda sig av. 21 frågor för att kartlägga tidiga indikatorer för framtida mobbning.

– Vi vet att mobbning är en av de starkaste arbetsmiljöfaktorerna när det gäller ohälsa. Kanske kan det här vara ett verktyg som kan öka kunskapen bland människor, få dem att se vilka faktorer som påverkar på sikt.

 

Agneta Persson

Taggar: ChefMobbning