Vårdanställda diskuterar vid dator

Publicerad 4 juni 2014

Ny studie om inhyrda

Att skapa bättre arbetsmiljö i bemanningsbranschen är en utmaning. De inhyrda byter arbetsplats och arbetsuppgifter ofta och ansvaret för arbetsmiljön faller ofta mellan stolarna. I en ny rapport finns tips på hur arbetsmiljön kan bli bättre.

Antalet anställda i bemanningsbranschen har ökat från 5 000 i mitten av 90-talet till över 130 000 i dag. Cirka 60 procent av de bemanningsanställda är tjänstemän och resten arbetare.

– Bemanningsbranschen är en stor och viktig del av dagens arbetsmarknad och trenden är att branschen kommer att öka ännu mer. Det är egentligen inte en bransch, utan bemanningsanställda finns i alla branscher och inom alla yrkeskategorier. Det finns till och med bemanningsföretag som hyr ut vd:s, sa Ann-Beth Antonsson, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet, när hon presenterade rapporten på ett seminarium på AFA Försäkring nyligen.

IVL har intervjuat 38 anställda i bemanningsföretag som anmält arbetsskada. De har också intervjuat 4 bemanningsföretag som anses duktiga på arbetsmiljöarbete. Syftet har varit att studera hur det delade ansvaret för arbetsmiljön fungerar i praktiken samt att identifiera arbetssätt och metoder för arbetsmiljöarbete som fungerar bra.

– Det finns en omfattande debatt om det är mer eller mindre arbetsskador i bemanningsbranschen. Vi tycker inte att vi har hittat några bovar. Det finns aktörer som inte tar sitt ansvar både bland bemanningsföretag och de som hyr in personal, sa Ann-Beth Antonsson.

Ett problem är att många bemanningsföretag och bemanningsanställda inte vågar ställa krav på arbetsmiljön.

– Det finns en föreställning att konsulter inte ska opponera sig. Man vill inte vara till besvär varken för kunden eller för bemanningsföretaget. Men det finns kunder som uppskattar när bemanningsföretagen pratar arbetsmiljö. Sådana företag ses som seriösa, sa John Sjöström från IVL.

En viktig slutsats i rapporten är att om arbetsmiljön ska bli bättre måste både bemanningsföretag och inhyrande företag ta ansvar för arbetsmiljön och ingripa om den ena parten inte uppfyller sin del. Det gäller bland annat ledning, konsultchefer, arbetsledare och skyddsombud, men även säljare. Ledningens syn på bemanningsanställda och den funktion de ska fylla är viktig både i bemanningsföretag och inhyrande företag.

– Det blir mycket bättre när alla parter hjälps åt och stöder varandra. Vi ser väldigt tydligt i intervjuerna att om alla tar ansvar för arbetsmiljön ger det en väldigt bra grund. Det räcker med att någon part inte gör det så står konsulten helt utan skydd, sa John Sjöström.

Rapporten från projektet kommer att publiceras i sommar.

Bättre arbetsmiljö för bemanningsanställda

  • Formulera en policy Företag som planerar att anlita konsulter bör formulera en policy för hur de ska ta emot bemanningsanställda samt se till att den förankras i organisationen.
  • Gör tydlig överenskommelse Gör klart från början hur konsulten få användas. Om arbetsuppgifterna förändras under uppdragets gång gäller det att ha rutiner för hur det ska hanteras.
  • Säkerställ kompetens Har den konsult som hyrs in kompetens för de arbetsuppgifter ska utföras? Ibland krävs särskild kompetens, som truckkort för att köra truck till exempel.
  • Introduktion Se till att den bemanningsanställde får en ordentlig introduktion
  • Våga säg nej Ibland anlitas bemanningsanställda för arbetsuppgifter som innebär stora risker. För bemanningsföretag gäller att våga tacka nej till uppdrag om de inte känns seriösa.
  • Följ upp Gör en uppföljning av uppdraget. Gäller både bemanningsföretag samt det inhyrande företaget.

Marianne Zetterblom

Taggar: ArbetsmiljöarbeteArbetsolyckor och arbetsskador