Publicerad 7 oktober 2014

Unik satsning på kompetensutveckling

När finanskrisen slog till för sex år sedan bestämde sig fackförbundet IF Metall att satsa på kompetensutveckling för företag inom tillverkningsindustrin. På de företag som deltagit har såväl anställda som ledning fått utbilda sig och valet av utbildning har gjorts utifrån företagets specifika behov.

Kompetensutveckling är viktigt både för företag och anställda. Ungefär 60 procent av de personer som finns på arbetsmarknaden får någon form av kompetensutveckling varje år. Men variationerna är stora. Personer med låg utbildning och de som arbetar i tillverkningsindustrin får mer sällan ta del av kompetensutveckling. I samband med finanskrisen bestämde sig IF Metall Stockholms län för att råda bot på denna brist och drog igång ett kompetensutvecklingsprojekt bland små och stora tillverkningsföretag med medel från Europeiska Socialfonden.

– Vi ville i och med krisen stärka våra medlemmar och göra dem mer anställningsbara. Dessutom ville vi ge företagen en möjlighet att bli konkurrenskraftiga, säger Ann-Cristine Rahmqvist, projektledare, IF Metall Stockholms län.

28 företag har deltagit i Hållbart arbete. Urvalet av utbildningar bestämdes av företagens kompetensbehov och alla som arbetade på företagen fick delta. Det vill säga inte bara IF Metalls medlemmar utan även tjänstemän och ledning, vilket är unikt. Deltagarna har kunnat ta del av en rik flora av utbildningar allt från engelska, datakunskap, affärssystem och företagsspecifik utbildning till arbetsorganisation, ledning och arbetsmiljö med mera.

– Samverkan har på så sätt blivit bättre och personalen blivit mer delaktig. De vågar uttrycka sina åsikter i större utsträckning, vilket inneburit bättre resultat och arbetsklimat, säger hon.

Två företag har låtit all sin personal få en utbildning i arbetsmiljö. Att de anställda har den kunskap de behöver när det gäller arbetsmiljö är arbetsgivarens ansvar.

AB Kontaktpressning är ett företag som deltagit. Anna Lesnik är VD och hon lovordar Hållbart arbete.

– Jag kan bara strö superlativ över detta initiativ, säger hon.

Företaget har bland annat fått möjlighet att utveckla personalen i specialistkompetens vilket har ökat företags konkurrenskraft. De har också arbetat med den egna organisationen för att öka effektiviteten. Personalen har blivit mycket mer delaktig och alla hjälps åt i större utsträckning. Alla är mer av ett team idag, säger hon. När fler vågar säga sin mening blir resultatet också så mycket bättre. Dessutom har de fått upp ögonen för den gemensamma arbetsmiljön.

– Alla förstår nu att arbetsmiljön är allas ansvar och att vi alla kan bidra att göra den bättre, all personal har blivit utbildad och kan numera till exempel göra egna riskanalyser, säger hon.

Utvärderingar som gjorts visar att de flesta som har deltagit i projektet är nöjda. Inledningsvis var det lite svårt att komma igång, men Hållbart arbete har i princip nått sina mål. Nu är projektet avslutat och IF Metall Stockholms län diskuterar en eventuell fortsättning.

Helene Götberg

Taggar: Kompetens