Regnbågsflagga

Publicerad 13 augusti 2014

Årets hbtq-vänligaste företag utsett

Under Stockholm Pride delade fackförbundet Unionen ut pris till årets hbtq-vänligaste företag, resebolaget Ving. De fick priset för sin inkluderande arbetsmiljö och öppna hbtq-dialog.

– Vi är glada och överraskade av priset! Vi har jobbat med mångfaldsfrågorna under många år som en naturlig del i arbetsmiljöarbetet, säger Johnny Nilsen, vd på Ving.

Nyckeln till insikt på arbetsplatsen menar han är att som chef ta frågorna på fullaste allvar, att lyssna och i en öppen kommunikation fråga medarbetarna vad de tycker. I sina årliga klimatundersökningar går Ving på djupet och frågar så riktat som möjligt om medarbetarna har känt sig diskriminerade på grund av etnicitet, sexuell läggning eller könsidentitet.

– Självklart måste man vara noga med sekretessen och att alla får svara anonymt för att skapa en trygghet. Sedan följer vi upp med workshops och diskussioner för alla arbetsgrupper, även ute på våra resmål, säger Johnny Nilsen.

Resultaten av undersökningarna blir en gemensam uppförandekod där de skriver in både chefers och medarbetares värderingar. I den finns också en tydlig skrivning kring diskriminering. Året efter görs en uppföljning med följdfrågor och återkoppling med checklistor, så att alla är med på banan.

– Om arbetet görs ordentligt och inte bara blir ytterligare ett dokument på hyllan så tycker också medarbetarna att det är viktigt.

Även enklare saker går att göra menar Johnny Nilsen. Vings medarbetare har en hel del reseförmåner, exempelvis kläder och smink. I dokumenten om det är allt formulerat könsneutralt. Han berättar också att de har en tydlig rak kommunikation vid rekrytering och att de välkomnar olikheter eftersom de tycker att det berikar arbetsplatsen.

Johnny Nilsen medger dock att mångfaldsarbetet har en kommersiell bakgrund från början eftersom de vill vara ett resebolag för alla människor. De var också först ut av alla resebolag att annonsera i gaymedia och har drivit kampanjer där homosexuella par lyfts fram.

Jenny Ancher Jensen, Unionens hbtq-samverkansgrupp och en av jurymedlemmarna för priset, berättar att det är medarbetarna själva som nominerar sina arbetsgivare. I år fick de in ett tiotal nomineringar, ungefär samma antal som tidigare år. I bedömningen kontrollerar juryn bland annat att företagets policy är väl förankrat i verksamheten. Det såg de hos Ving.

– Ving jobbar aktivt med att uppmuntra mångfald och likabehandling och ser det som en arbetsmiljöfråga. Vilken sexuell läggning eller könsidentitet någon har ser de som icke relevant. De har en öppen dialog i hela verksamheten, säger Jenny Ancher Jensen.

Tips mångfaldsarbete

  • Ta reda på hur medarbetarna mår och vad de tycker. Investera i en bra klimatundersökningsplan. Jobba med resultatet i workshops, diskutera och följ upp.
  • Avsätt tid.
  • Ha en öppen dialog, prata så att alla förstår.
  • Utse en resursperson eller ambassadörer som kan arbetet i gång.
    (Källa: Johnny Nilsen)

Fakta om priset

För fjärde året i rad delade fackförbundet Unionen ut pris till årets hbtq-vänligaste företag, under Stockholm Pride. Priset delades ut första gången år 2011. Tidigare vinnare är Akzo Nobel Surface Chemistry i Stenungsund, Systembolaget och serviceföretaget Sodexo.

Suzanne Vikström

Taggar: Mångfald