2015

21 artiklar

Trender styr hur chefen styr

2015-11-16

Trender avgör vilka managementmodeller som får spridning i Sverige. Om de faktiskt är effektiva spelar mindre roll. Det konstaterar företagsekonomen Elin Larsson i sin doktorsavhandling.

Humor kräver tillit i gruppen

2015-11-13

Humor är bra för sammanhållningen i en arbetsgrupp. Men om relationen mellan chef och medarbetare är ansträngd ska chefen helst undvika att skämta. Det visar en amerikansk undersökning.

En utmaning att leda virtuella team

2015-11-06

Att bara träffa sina medarbetare en gång om året. Så ser verkligheten ut för allt fler. Att vara chef över så kallade virtuella team ställer stora krav på ledarskapet, visar ny forskning.

Låt hjärnan styra ledarskapet

2015-11-03

För att bli en bättre chef krävs kunskap om hur hjärnan fungerar. Det hävdar hjärnforskaren Katarina Gospic som nyligen släppt en bok om neuroledarskap.

Hon är näringslivets mäktigaste kvinna

2015-10-21

Hon kom till Sverige som flykting från Iran. I dag är hon en av näringslivets mäktigaste personer. När Azita Shariati tillträdde som vd för Sodexo i Sverige satte hon upp målet att ledningsgruppen skulle bestå av hälften kvinnor. Fyra år senare blev det verklighet.

IT-strul tar av chefens tid

2015-10-21

En halvtimme om dagen. Så mycket av chefernas arbetstid försvinner på IT-strul. Det visar en undersökning bland chefer som är medlemmar i fackförbundet Vision.

Spelmissbrukare får hjälp

2015-10-09

Är du chef och misstänker att en medarbetare har spelproblem eller är du själv i riskzonen? Nu finns det hjälp att få för att hantera situationen i tid.