Publicerad 2 september 2015

Äldre chefer bättre lagspelare

Ledarskap

Yngre chefer fokuserar på att nå sina egna mål och visa framfötterna medan äldre chefer är mer intresserade av att utveckla medarbetarna. Det visar en ny studie från Göteborgs universitet.

– De yngre cheferna är mer karriärsmedvetna och ambitiösa. Med åldern ändras fokus från den egna karriären till att vara en lagspelare och utveckla medarbetarna. Det gör i sin tur att en mer tolerant inställning odlas fram vilket kan vara en orsak till att vinnarskallen minskar, säger Trevor Archer, professor i psykologi på Göteborgs universitet, som gjort studien.

Chefer i åldrarna 30-60 år har fått svara på ett arbetspsykologiskt test. Studien bygger på ca 6 800 svar. Testet belyser 30 olika chefsegenskaper där tre ökar med åldern, sju minskar och tjugo är åldersoberoende.

Resultatet visar att äldre chefer är lika initiativkraftiga som de yngre. Skillnaden ligger i vad chefer i olika åldrar väljer att fokusera på. Yngre chefer ser sig själva som avgörande för att nå framgång medan äldre chefer i större utsträckning arbetar tillsammans med arbetslaget.

– Äldre chefer utvecklar sina medarbetare bättre medan yngre chefer fokuserar mer på att nå sina egna mål och visa framfötterna, säger Trevor Archer.

Enligt studien har äldre chefer större förmåga att ta ett helhetsperspektiv medan yngre är mer intresserade av att detaljstyra.

Taggar: ChefGenerationer