Publicerad 4 februari 2015

Arbetsmiljöverkets nya chef är redo

Med erfarenhet från både regeringskansliet och som myndighetschef är Erna Zelmin-Ekenhem väl rustad för jobbet som generaldirektör på Arbetsmiljöverket. Att vara synlig, lyhörd och engagerad är hennes ledord som chef.

Strax efter nyår tog de slut, de hundra dagarna som Erna Zelmin-Ekenhem gett sig själv för att sätta sig in i verksamheten. Under den tiden har hon etablerat kontakt med arbetsmarknadens parter, men också rest runt i landet och träffat medarbetarna på de lokala kontoren.

– Att lyssna in i början ser jag som en väldigt viktig uppgift. Vad är de viktiga frågorna, finns det några funderingar och vad har man för förväntningar på mig?

Att hon är kommunikativ och synlig i verksamheten ser hon som en styrka. Hon anser sig också vara bra på att organisera och administrera. Men planeringen av verksamheten har försvårats av budgetdebaclet i riksdagen. Regeringen ville ge närmare 100 miljoner mer till Arbetsmiljöverket, men nu är det Alliansens budget som gäller, även om det regleringsbrev som delvis styr verksamheten kommer från den rödgröna regeringen.

– Att leda en myndighet innebär också att leva med osäkerheter. Det måste man ha klart för sig. Nu är det de här förutsättningarna som gäller och då få vi jobba efter dem, säger Erna Zelmin-Ekenhem som tidigare var generaldirektör på Rättsmedicinalverket.

Som chef för ett statligt verk gäller det att ha goda kontakter med ministrar och departement. Erna Zelmin-Ekenhem har 16 års erfarenhet från regeringskansliet, där hon bland annat jobbade ihop med Ylva Johansson, nuvarande arbetsmarknadsministern, under sin tid på socialdepartementet. I grunden är hon jurist, något som hon ser som en fördel i jobbet på Arbetsmiljöverket.

– Men framför allt ser jag min erfarenhet som myndighetschef i åtta år som väldigt värdefull här, säger hon.
Arbetsmiljöverket har gått igenom flera stålbad under senare år och sedan 2006 har personalen minskat med nästan en tredjedel. Det har försvårat arbetssituationen för personalen och sätter fortfarande avtryck i verksamheten.

– Det finns medarbetare som har en ganska tuff vardag. Det ska vi inte sticka under stol med. Det är personer som verkligen brinner för de här frågorna och känner stort engagemang och vill vara med och förändra och förbättra.

En av de stora frågorna som Erna Zelmin-Ekenhem har att ta sig an under våren är den omdiskuterade föreskriften om den psykosociala arbetsmiljön. Remissvaren har kommit in och ska nu gås igenom innan beslut kan fattas.

– Det kommer att ta ett tag, men tanken är att under våren hitta någon inriktning hur vi går vidare.

När det gäller inspektörerna har de fått ett nytt verktyg i form av sanktionsavgifter för de arbetsgivare som bryter mot arbetsmiljölagen. Men det innebär också att risken för hot och våld, och även mutor, ökat i inspektionsarbetet, som huvudsakligen är ett ensamarbete.

– Vi vet ju att sanktionsavgifterna är ett starkare verktyg och det är inget som gör det enklare, utan snarare tvärtom, risken för konfrontationer kan öka, säger Erna Zelmin-Ekenhem.

Riskbedömningar inför inspektionerna har därför blivit viktigare och personalen får också utbildning i konfliktförebyggande kommunikation. Samarbetet med skyddsombuden är en viktig anledning till att myndighetsutövningen sker smidigt och problemfritt. Men de ökade svårigheterna att rekrytera skyddsombud på arbetsplatserna påverkar även inspektörernas arbete.

– Även om arbetsgivaren är ytterst ansvarig så är det flera som ska hjälpas åt med arbetsmiljöarbetet. Har du den organisationen på plats så är det klart att det ger bättre förutsättningar, säger Erna Zelmin-Ekenhem.

Tips för ett lyckat chefskap

  1. Var synlig och tillgänglig för medarbetarna.
  2. Var lyhörd och engagera dig i verksamheten.
  3. Stå bakom och stötta medarbetarna.
  4. Prioritera ordning och reda utan att vara allt för fyrkantig.

Erna Zelmin-Ekenhem

Ålder: 54.

Bor: Täby i norra Stockholm.

Familj: Man och två barn.

Intressen: Löpträna, jobba i trädgården, resa och läsa.

Läser helst: Engelska deckare.

Bakgrund: Generaldirektör för Rättsmedicinalverket, arbetat i regeringskansliet bland annat som enhetschef på justitiedepartementet och expeditions- och rättschef på socialdepartementet, juristexamen från Stockholms universitet.

Krister Zeidler

Taggar: UppdragChef