Publicerad 10 februari 2015

Beröm från chefen gör dig bättre

Om chefen tycker du är fantastisk kommer du att bli ännu mer fantastisk. Den slutsatsen drar två organisationskonsulter efter att ha studerat effekten av chefers inställning till sin personal.

För några år sedan publicerades en omfattande amerikansk relationsstudie. Vad fick par att göra slut med varandra eller fortsätta vara tillsammans? Sammanlagt granskades 37 761 deltagare över 33 års tid. Det som var avgörande för att vilja fortsätta ihop, visade det sig, var den så kallade positiva illusionen. Eller, mer lättbegripligt, att den du dejtar tycker du är fantastisk.

Vad händer då med den positiva illusionen överförd till arbetslivet? Om chefen tycker att du är fantastisk, vad blir effekten av det? De amerikanska konsulterna i ledarskapsutveckling, Jack Zenger och Joseph Folkman, har studerat effekten av chefers positiva respektive negativa förväntningar på sin personal. Resultatet publicerades nyligen i en artikel i Harvard Business Review.

Zenger och Folkman valde ut ett multinationellt företag och vaskade fram 50 av företagets chefer som genomgående betygsatte sina anställdas prestationer mer positivt än genomsnittet. De hittade också 31 chefer som genomgående gav sin personal sämre omdömen än genomsnittet. Av dem som jobbade för chefer som gav hårdare omdömen, ansågs 14 procent behöva någon slags förbättring. För anställda hos de mer positivt lagda cheferna ansågs bara tre procent vara i samma behov. Kanske, skriver Zenger och Folkman, är betygsättningen självuppfyllande. Och kanske, fortsätter de, gör ledarna som ser det bästa i sin personal dem bättre, medan de som är mer kritiska gör sina underordnade sämre?

"Vi gillar den senare tolkningen eftersom, förtjänad eller inte, den psykologiska effekten av dessa betygsättningar var påtaglig. De som hade fått mer positiva betyg kände sig upplyfta och stöttade, och det självförtroendet gjorde dem mer optimistiska inför framtida förbättringar. Och omvänt: anställda som blev bedömda av tuffare chefer, var förvirrade eller avskräckta - ofta både och. De kände att de inte värdesattes eller litades på och att det var omöjligt att lyckas."
Men det var inte bara de anställdas prestationer här och nu som betygsattes. Även deras förmåga att leda bedömdes. De som fick sämre omdömen på sina prestationer bedömdes inte heller ha några vidare ledaregenskaper, medan de som fick positiva omdömen även tillskrevs bättre ledaregenskaper. "Kanske är det möjligt att de negativa cheferna faktiskt hade råkat få fler oengagerade och sämre presterande anställda under sig", skriver Zenger och Folkman. "Men nej, det är inte särskilt troligt. En rimligare förklaring är att allas engagemang startade på ungefär samma nivå och att det är det olika bemötandet som haft så starkt inflytande på engagemanget. I så fall gör inte de chefer som ger hårda omdömen sin organisation någon som helst tjänst."

Så, tillbaks till frågan: Om chefen tycker att du är fantastisk, blir du mer fantastisk då? Zenger och Folkman drar slutsatsen att ja, positiv illusion gäller inte bara i kärleksförhållanden, utan även mellan anställda och chefer. "Vi har pratat med hundratals ledare vars chefer tyckt att de varit fantastiska. Vi vet att effekten är på riktigt."

Hela artikeln hittar du här:
https://hbr.org/2015/01/if-your-boss-thinks-youre-awesome-you-will-become-more-awesome

Agneta Persson

Agneta Persson

Agneta Persson Agneta Persson Skribent

Taggar: ArbetsklimatMå bra