Publicerad 27 januari 2015

Chefer utsätts också för mobbning

Det finns mycket forskning om mobbning i arbetslivet, men samtidigt saknas det studier på vad som händer med chefer som utsätts. I ett nytt forskningsprojekt ska docent Christina Björklund bringa klarhet i frågan.

Att anställda känner sig mobbade av sina kollegor eller chefer är vanligt. Tidigare undersökningar från bland annat Arbetsmiljöverket visar att vart tionde anställd känner sig utsatt.
Samtidigt saknas ett perspektiv helt och hållet och det är chefens, menar Christina Björklund som fått 3,3 miljoner kronor i forskningsstöd från AFA Försäkring.

– Min ambition är att belysa vad som händer med de chefer som utsätts för mobbning. I dagsläget vågar jag inte säga hur vanligt detta är, men när jag tidigare pratat med utsatta chefer har de sagt att detta satt djupa spår.

Christina Björklund anser att mobbning generellt får flera negativa effekter, men när det gäller chefer är en av de mest tydliga är att det blir svårare för dem att fatta beslut.

– Mobbningen kan se ut på flera sätt, men de få studier som gjorts på området tyder på att detta sker mer subtilt jämfört när mobbning sker mellan kollegor. Det kan till exempel handla om att anställda väljer att inte delta i ett möte för att bidra med expertkunskap, vilket i sin tur hindrar chefen att utföra sitt arbete.
Christina Björklund tror inte att mobbningen kan förklaras med att respekten för auktoriteter minskat eller att arbetsplatsorganisationerna blivit plattare.

– Jag är inte så säker på att chefer är mer utsatta i dag jämfört med tidigare. Det handlar snarare om att medarbetare utför handlingar som hindrar chefen att utföra sina arbetsuppgifter, och så har det nog alltid varit.

I det kommande forskningsprojektet är en av frågeställningarna hur stödet för cheferna kan förbättras.

– Jag tror att ett första steg är att uppmärksamma att problemet finns och att inkludera detta perspektiv i redan rådande riktlinjer och policys. Det bör finnas stödstrukturer för chefer så att de har förutsättningar att utföra sitt ledarskap.

Peter Fredriksson

Taggar: