Publicerad 13 februari 2015

Företag dåliga på att ta hand om idéer

Innovationer

Var sjätte svensk ingenjör har en idé som skulle kunna leda till en kommersiell produkt eller skapa nya jobb. Men på mer än hälften av företagen följs arbetet med innovationer inte upp. Det visar en undersökning från Sveriges ingenjörer.

När Sveriges ingenjörer frågade sina medlemmar hur innovationsklimatet är på deras arbetsplatser uppgav 57 procent att arbetet med innovationer inte följs upp. Ännu fler (61 procent) efterfrågade en ansvarig för innovationsarbetet på företaget. 44 procent hade överhuvudtaget inte tid för idéutveckling.

– Det är rapportsjukan som även har drabbat lärare och läkare. Det börjar bli ett arbetsmiljöproblem att man har så mycket administrativt arbete att man inte hinner med utvecklingsarbete, säger Peter Larsson, samhällspolitisk direktör på Sveriges Ingenjörer.

Peter Larsson anser att det krävs ett medvetet och systematiskt arbetssätt för att säkerställa att idéer tas om hand på ett bra sätt.

– Ägarna måste ställa krav på att företagen i sina årsredovisningar redovisar vad de har för strategiskt arbete för att ta hand om idéer, säger han.

Ladda ner rapporten:

 

Marianne Zetterblom

Tips för att öka innovationskraften

  • Se till att det finns någon på företaget som ansvarar för att idéer tas om hand. Den personen måste ha ett tydligt mandat från ledningen samt resurser för att kunna arbeta med frågan.
  • Låt medarbetarna få tid till innovation inom ramen för sin ordinarie tjänst.
  • Belöna goda idéer. Det skapar ett gott idéklimat som gynnar både individen och företaget.
  • Redovisa i årsredovisningen hur företaget arbetar med innovationer.

Taggar: ArbetsmiljöarbeteInnovationer